Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک های رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان با میزان اثربخشی مدیران دانشکده ها و گروه های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 24 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 129 تا 150)

کلیدواژه ها : سبک های رهبری ،کیفیت زندگی کاری کارکنان ،اثر بخشی مدیران گروه ها و دانشکده ها

کلید واژه های ماشینی : کیفیت زندگی کاری کارکنان ،کارکنان ،کیفیت زندگی کاری ،مدیر ،سبک ،اثربخشی ،رهبری ،کیفیت زندگی کار ،کیفیت زندگی کاری کارکنان گروه ،تعیین کیفیت زندگی کاری کارکنان ،اثربخشی مدیر ،میانگین کیفیت زندگی کاری کارکنان ،رهبری و کیفیت زندگی کاری ،سبک رهبری ،کیفیت زندگی کاری کارکنان تأثیر ،کیفیت زندگی کاری کارکنان استفاده ،میزان اثربخشی مدیر دانشکده ،اثربخشی مدیر دانشکده و گروه ،کارکنان با میزان اثربخشی ،زندگی کاری کارکنان و اثربخشی ،زندگی کاری کارکنان دانشکده تربیت‌بدنی ،زندگی کاری کارکنان گروه تربیت‌بدنی ،کیفیت زندگی کاری کارکنان اختلاف ،زندگی کاری کارکنان اختلاف معنی‌دار ،سبک رهبری انتخابی مدیر ،تربیت‌بدنی ،تعیین سبک رهبری انتخابی مدیر ،میزان اثربخشی مدیر ،میان کیفیت زندگی کاری کارکنان ،کارکنان و اثربخشی مدیر

با توجه به عوامل تشکیل دهنده ساختار کار که لازم است سبک مناسب رهبری مطابق با نیازها و سازگار با آنها انتخاب شود تا منجر به اثر بخشی رهبری گردد نقش نظام اجتماعی ( کارکنان )تعیین کننده تر از نظام فنی در اثر بخشی رهبری و تحقق اهداف سازمانی است از این رو ضرورت دارد مدیران سبک خود را مطابق با نیازهای نظام فنی و اجتماعی بویژه با نظام اجتماعی کارکنان چنان سازگار سازند تا اثر بخشی حاصل شود در نتیجه شناخت الگوهای رفتاری مرتبط با نظام های فنی اجتماعی نقش مهمی در اثر بخشی رهبری و اداره بهینه امور سازمانی دارد هدف این تحقیق تبیین رابطه سبک های رهبری کیفیت زندگی کاری QWI کارکنان و اثر بخشی مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی کل کشور است روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرای شده است جامعه آماری را تمامی مدیران و اعضای هیات علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی تشکیل می دهند برای گرد آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه های استاندارد تحلیل رتفار رهبر بلانچارد برای تعیین سبک های رهبری انتخابی مدیران و اثر بخشی آنان و از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مطابق با الگوی والتون برایتعیین کیفیت زندگی کاری کارکنان استفاده شد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین سبک های رهبری انتخابی مدیران با اثر بخشی آنان اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین سبک های رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان اگر چه اختلاف محسوسی وجود دارد ولی معنی دار نیست همچنین بین کیفیت زندگی کاری کارکنان و اثر بخشی مدیران رابطه معنی دار وجود دارد نویسنده : دکتر جعفر خوشبختی ـ دکتر محمد احسانی ـ دکتر حسن اسدی ـ دکتر انوشیروان کاظم نژاد ـ

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.