Skip to main content
فهرست مقالات

نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1384 - شماره 25 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 5 تا 20)

کلیدواژه ها : ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی ،تفریح سالم ،تقاضای اجتماعی و راهبرد ورزش

کلید واژه های ماشینی : ورزش ،ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی ،اطلاعات ،راهبرد ،راهبرد ورزش ،برنامه‌ریزی ،گسترش ورزش همگانی ،تقاضا اجتماعی ،توسعه ورزش همگانی ،اولویت ،توسعه ،پژوهش ،تربیت‌بدنی ،ورزش قهرمانی توسعه ،گرایش ،ورزش قهرمانی سرمایه‌گذاری ،راهبرد ورزش کشور ،ورزش همگانی و قهرمانی ،کشور در حال توسعه ،سرمایه‌گذاری ،گسترش ورزش قهرمانی ،جهت‌گیری راهبرد ورزش ،ورزش همگانی بیش ،پژوهش تعیین اولویت ،توسعه ورزش همگانی تأکید ،تحقیق ،تفریحی ،تحلیل اطلاعات ،ورزش همگانی مورد توجه

هدف از این پژوهش تعیین اولویت یا تقاضای اجتماعی برای ورزش قهرمانی یا همگانی در راهبردهای ورزش کشور است . روش تحقیق از نوع توصیفی است و اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه های محقق ساخته ای که روایی آن با آلفای کرونباخ به تایید رسیده بود گردآوری شد . جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی شاغل در 33 دانشگاه وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری بودند . 169 نفر از این تعداد ، پرسشنامه های تحقیق را تکمیل کردند برای تجزیه و تحلیل اصلاعات از روش تحلیلی عاملی استفاده شد . نتایج تحقیق حاکی است که گسترش ورزش همگانی باید سرلوحه برنامه های دراز مدت ورزش قرار گیرد . در این مورد افزایش تجهیزات و میزان سرمایه گذاری روی ورزش همگانی مورد توجه متخصصین از جمله نمونه های تحقیق قرار دارد . با توجه به دسترسی آسان تر و هماهنگ با گرایش جهانی لازم است ورزش همگانی بیش از ورزش قهرمانی توسعه یابد . دولت ها تمایل دارند روی ورزش قهرمانی سرمایه گذاری کنند ، در حالی که ورزش و فعالیت بدنی در جهان معاصر دارای دو جنبه تفریحی و سلامتی است . برنامه ریزان باید روی توسعه ورزش همگانی تایید کنند . با چنین روشی ، زمینه رشد ورزش قهرمانی نیز فراهم خواهد شد .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.