Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (10 صفحه - از 43 تا 52)

کلیدواژه ها : دانشجو ،ورزشکار ،شادکامی و عوامل مربوط به آن ـ

کلید واژه های ماشینی : میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر ،مقایسۀ میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار ،دانشجویان ورزشکار دختر و پسر ،ورزش ،ورزشکار ،ورزشکار دختر و پسر دانشگاه ،دختر و پسر دانشگاه تهران ،سلامت روانی ،دختر ورزشکار از میزان شادکامی ،روانی ،میزان عزت‌نفس دانشجویان ورزشکار دختر ،ورزشکار پسر از سلامت روانی ،ویژگی‌های روانی دانشجویان ورزشکار دختر ،دانشجویان ورزشکار پسر از سلامت ،مقایسۀ میزان کارامدی ورزشکاران انفرادی ،تمرینات ،دانشجویان دختر و پسر ورزشکار ،مقایسۀ میزان سلامت روانی ورزشکاران ،مقایسۀ ،دانشجویان دختر ورزشکار ،مقایسۀ میزان خلق مثبت ورزشکاران ،پرسشنامۀ ،بدنی ،میزان شادکامی بیشتری برخوردار ،تمرین بدنی تأثیر مثبتی ،بررسی میزان شادکامی ،رضایت از زندگی ،عزت‌نفس ،ورزشکاران انفرادی و تیمی ،دانشجویان ورزشکار دختر نسبت

تحقیق حاضر به منظور مقایسه میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران انجام شده است . بدین منظور 282 دانشجوی ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران انتخاب شدند و به منظور بررسی میزان شادکامی آنها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد که روایی آن در داخل کشور مشخص شده ، استفاده شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه مذکور در بین افراد مورد مطالعه و استخراج نتایج ، تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که دانشجویان ورزشکار دختر نسبت به دانشجویان ورزشکار پسر از سلامت روانی ، خلق مثبت ، کارامدی و رضایت از زندگی بیشتری برخوردارند. هر چند در مورد شاخص عزت نفس این دو گروه در یک سطح قرار داشتند ، اما به طور کلی دانشجویان دختر ورزشکار از میزان شادکامی بیشتری برخوردار بودند. نویسنده : محمود ، رسول گودرزی ، حمایت طلب ـ

خلاصه ماشینی:

"نتایج و یافته‌های تحقیق نتایج تحقیق نشان می‌ده که بین رضایت از زندگی( 000/0-p )،کارامدی( 000/0-p )،خلق مثبت( 000/0-p )،سلامت روانی( 100/0-p )و میزان شادکامی( 000/0-p )دانشجویان دختر و پسر ورزشکار اختلاف معنی‌داری وجود دارد که در این مورد دانشجویاندختر ورزشکار در خصوص ویژگی‌های روانی رضایت از زندگی،کارامدی،خلق مثبت،سلامت روانی و شادکامی نسبت به دانشجویان پسر ورزشکار در وضعیت بهتری قرار داشتند. نتایج و یافته‌های تحقیق نتایج تحقیق نشان می‌ده که بین رضایت از زندگی( 000/0-p )،کارامدی( 000/0-p )،خلق مثبت( 000/0-p )،سلامت روانی( 100/0-p )و میزان شادکامی( 000/0-p )دانشجویان دختر و پسر ورزشکار اختلاف معنی‌داری وجود دارد که در این مورد دانشجویاندختر ورزشکار در خصوص ویژگی‌های روانی رضایت از زندگی،کارامدی،خلق مثبت،سلامت روانی و شادکامی نسبت به دانشجویان پسر ورزشکار در وضعیت بهتری قرار داشتند. جدول 1-شاخص‌های آماری مربوط به ویژگی‌های روانی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر (به تصویر صفحه مراجعه شود){P(1)- yrotnevni ssenippah drofxO P} (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-مقایسۀ میزان عزت نفس ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 2-مقایسۀ میزان رضایت از زندگی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 3-مقایسۀ میزان کارامدی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-مقایسۀ میزان عزت نفس ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 2-مقایسۀ میزان رضایت از زندگی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 3-مقایسۀ میزان کارامدی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 4-مقایسۀ میزان خلق مثبت ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 5-مقایسۀ میزان سلامت روانی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 6-مقایسۀ میزان ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 4-مقایسۀ میزان خلق مثبت ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 5-مقایسۀ میزان سلامت روانی ورزشکاران انفرادی و تیمی (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 6-مقایسۀ میزان ورزشکاران انفرادی و تیمی بحث و نتیجه‌گیری بررسی نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان عزت نفس دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دریک سطح قرار دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.