Skip to main content
فهرست مقالات

اثر ویتامین E بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجویان ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 99 تا 112)

کلید واژه های ماشینی : استرس اکسایشی زمان استراحت ،ویتامین E ،استرس اکسایشی ،دارونما ،زمان استراحت ،مکمل ویتامین ،توان هوازی ،مصرف ،ADM ،رادیکال‌های آزاد ،ورزش وامانده‌ساز ،ورزش وامانده ،تحقیق بررسی اثر مکمل ویتامین ،KC ،ورزش وامانده ساز ،گروه دریافت‌کنندۀ مکمل ویتامین ،مصرف مکمل ویتامین ،اثر ویتامین E ،سرم ،ورزش وامانده‌ساز و توان هوازی ،PC ،شاخص‌های استرس اکسایشی ،پروتئین کربونیل ،مصرف ویتامین E ،آزمون ،تحقیق ،تغییر معنی‌داری در پروتئین ،ویتامین E تغییر ،مصرف و مدت مصرف ویتامین ،اثر

آسیب اکسایشی به DNA و RNA پروتئین ها و لیپیدها توسط رادیکال های آزاد را استرس اکسایشی می گویند. هدف این تحقیق بررسی اثر مکمل ویتامین E بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجویان ورزشکار بود. بدین منظور 20 دانشجوی تربیت بدنی به روش غیر تصادفی انتخاب و به دو گروه دریافت کننده مکمل ویتامین E و دارونما تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت 8 هفته از کپسول های 450 میلی گرم ویتامین E یا لاکتوز استفاده کردند . نمونه های خونی قبل و بعد از مصرف ویتامین Eو لاکتوز ، در حالت استراحت و پس از ورزش وامانده ساز گرفته شد . شاخص های استرس اکسایشی یعنی مالون دی آلوئید، پروتئین کربونیل شده و کراتین کیناز نیز اندازه گیری شد . اثر ویتامین E بر توان هوازی نیز به عنوان عملکرد استقامتی مورد بررسی قرار گرفت . تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون T مستقل نشان داد که ویتامین E تغییر معنی داری در CP و CK زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز و توان هوازی ایجاد نمی کند ، ولی احتمالا MDA پس از ورزش وامانده ساز را کاهش می دهد . در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که ویتامین E تغییر معنی داری در پروتئین کربونیل شده ، کراتین کیناز و عملکرد استقامتی ایجاد نمی کند و ممکن است پراکسیداسیون لیپید را کاهش دهد . ورزشکاران استقامتی نیازی به مصرف مکمل E ندارند.

خلاصه ماشینی:

"در مجموع نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ویتامین E (آلفاتوکوفرول)تغییر معنی‌داری در پروتئین کربونیل شده،کراتین کیناز و عملکرد استقامتی ایجاد نمی‌کند وممکن است پراکسیداسیون لیپید را کاهش دهد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ویتامین E (آلفاتوکوفرول)تغییر معنی‌داری در پروتئین کربونیل شده،کراتین کیناز و عملکرد استقامتی ایجاد نمی‌کند وممکن است پراکسیداسیون لیپید را کاهش دهد. جدول 1-ویژگی‌های ساختار بدنی و سن آزمودنی (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 2-میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته در زمان استراحت (به تصویر صفحه مراجعه شود)توجه: ADM -مالون دی‌آلدئید برحسب نانومول در میلی‌لیتر سرم؛ PC -پروتئین کربونیل شده برحسبنامومول در هر میلی‌گرم پروتئین؛ KC -کراتین کنیاز برحسب واحد بین المللی در لیتر سرم روش‌های آماری برای مقایسۀ متغیرهای وابستۀ دو گروه در زمان استراحت و پس از ورزش وامانده‌ساز قبل وبعد از مصرف ویتامین E و دارونما،از آزمون T مستقل استفاده شد. جدول 1-ویژگی‌های ساختار بدنی و سن آزمودنی (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 2-میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته در زمان استراحت (به تصویر صفحه مراجعه شود)توجه: ADM -مالون دی‌آلدئید برحسب نانومول در میلی‌لیتر سرم؛ PC -پروتئین کربونیل شده برحسبنامومول در هر میلی‌گرم پروتئین؛ KC -کراتین کنیاز برحسب واحد بین المللی در لیتر سرم جدول 3-میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته پس از ورزش وامانده‌ساز (به تصویر صفحه مراجعه شود)توجه:توان هوازی برحسب میلی‌لیتر برای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه بیان شده است. البته این دو تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 3-تغییرات فسفوکراتین کیناز بحث و نتیجه‌گیری مصرف مکمل ویتامین E سبب کاهش معنی‌دار ADM پس از ورزش وامانده‌ساز به مقدار10/7 درصد می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.