Skip to main content
فهرست مقالات

معلمان دوره ابتدایی و مشارکت نهادی

نویسنده:

(6 صفحه - از 50 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : معلم دوره ابتدایی ،مشارکت ،اولیاء ،آموزش ،توسعه ،اجتماعی ،دوره ابتدایی و مشارکت ،انجمنهای اولیاء و مربیان ،مدرسه ،مشارکت نهادی ،دانش‌آموزان ،آموزش خانواده ،تربیتی ،آموزش نهادی و مشارکت نهادی ،کودکان ،انجمنهای اولیاء و مربیان مدارس ،تربیت فرزندان ،فرایند ،جلسات انجمن اولیاء ،جایگاه معلم دوره ابتدایی ،ارزشها ،معلمان ابتدایی ،تربیت فرزندان در دوره ابتدایی ،نقش انجمن اولیاء و مربیان ،مشارکت نهادی اولی‌ای دانش‌آموزانمعلم دوره ،معلمان دوره ابتدایی در آموزش ،متغیر ،فرایند مشارکت مردمی ،عوامل اصلیاجتماعی شدن فرزندان ،جامعه

خلاصه ماشینی:

"الگوی فرضی بحث با استفاده از دیدگاه نظری و شناختمفاهیم عمده آن یعنی آموزش نهادی ومشارکت نهادی،یک الگوی فرضی براساسدو متغیر اصلی ذکر شده و متغیری که جایگاهمهمتری دارد،بنا می‌شود. آموزش نهادی دانش‌آموزان در این مرحله،معلم دوره ابتدایی می‌تواندبا ابتکار عمل و بکار گیری شیوه‌های تربیتی وتدریس مفید،به رشد شخصیت و شکوفاییاستعداد دانش‌آموزان کمک کند و زمینه لازم رابرای بروز خلاقیتها و انتقال مهم‌ترین ارزشهایاجتماعی،ماند تفاهم،همکاری،تعاون،دوستی و درستکاری فراهم سازد. معلم دوره ابتدایی و اولیاء به دلیل حضور فعال اولیاء در عرصه تعلیم وتربیت فرزندان در دوره ابتدایی و علاقه‌مندیآنها به رفت‌وآمد در مدرسه،معلم ابتدایی بایدبهترین راه ارتباطی را به دو منظور ایجاد کند:-نظارت تربیتی بر سرنوشت فرزندان-مشارکت در امور مدرسه و شرکت درانجمن اولیاء و مربیانهر دو عامل فوق به نحوی می‌توانند بهیکدیگر ختم شوند. این امر مهم از نظربرنامه ریزان سازمان مرکزی انجمن اولیاء ومربیان مغفول نمانده و شورای طرح جامعآموزش خانواده برای ایجاد ارتباط بین معلمانابتدایی و اولیاء به تدوین دوره 36 ساعتهآموزش خانواده برای معلمان ابتدایی پرداختهاست. آشنایی با دوره 36 ساعته آموزش خانوادهمعلمان این دوره به منظور ایجاد توانایی‌های لازمدر معلمان ابتدایی پیش‌بینی شده و هدف آنایجاد هوشمندی لازم برای برقرار کردن ارتباطبا اولیاء و نهایتا رونق یافتن آموزش خانواده وفعال کردن انجمنهای اولیاء و مربیان مدارس کشور است. دروس شش‌گانه ایندوره شاملعناوین زیر است:1-آشنایی با خصوصیات رشد کودک2-آشنایی با نهاد خانواده در اسلام و ایران3-روان‌شناسی تربیتی4-آشنایی با مشکلات رفتاری کودکان5-اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره6-نقش انجمن اولیاء و مربیان در پیشگیریو رفع مشکلات مدارسآموختن محتوای عناوین فوق،بهترین ابزاررا برای تلاش معلمان دوره ابتدایی در زمینهآموزش خانواده فراهم می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.