Skip to main content
فهرست مقالات

اخبار آیفک

(4 صفحه - از 38 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : آیفک ،حسابداران ،نظرخواهی ،آخرین‌مهلت ارسال اظهارنظر ،استانداردهای حسابداری بخش عمومی ،پیش‌نویس نظرخواهی ،استانداردهای حسابداری ،حساب‌رسی ابزارهای مالی اشتقاقی ،پیش‌نویس نظرخواهی شماره ،حسابداری بین‌المللی بخش عمومی ،استانداردهای حسابداری بین‌المللی بخش ،حسابداری بخش عمومی ،بخش عمومی ،کمیته بخش عمومی ،حرفه حسابداری ،ابزارهای مالی اشتقاقی ،استانداردهای حسابداری بین‌المللی ،پیش‌نویس ،ED ،المللی ،حسابدار شاغل در حرفه‌های ،اشتقاقی ،حرفه‌های حسابداری عمومی ،حسابداری دولتی ،آیفک به شماره ،ارسال اظهارنظر ،دعوت‌نامه اظهارنظر ،آخرین‌مهلت ،آبونمان ،آبونمان متصل

خلاصه ماشینی:

"(به تصویرصفحه مراجعه شود) انتشار پیشنویس نظرخواهی برای 6 استاندارد حسابداری بنی المللی بخش‌ عمومی (نیویورک/16 جولای،سال 2000) نظر به اهمیت اولین مجموعه از استانداردهای حسابداری بین المللی بخش‌ عمومی (IPSAS) که اخیرا منتشر شد، کمیته بخش عمومی‌1آیفک شش‌ پیشنویس نظرخواهی‌2 (ED) و یک‌ دعوتنامه اظهارنظر3 (ITC) را منتشر کرد. پینشویسهای نظرخواهی و دعوتنامه مذکور یکی دیگر از کوششهای موثر کمیته بخش‌ عمومی (PSC) جهت ایجاد مجموعه‌ای‌ جامع از استانداردهای حسابداری‌ بین المللی برای دولتها در سراسر دنیا است. رهنمودها شامل مواد زیر است: بیانیه‌های استانداردها و رویه‌های‌ حسابرسی بین المللی‌3 بیانیه‌های رویه‌های حسابداری مدیریت‌ بین المللی‌4 آیین‌نامه اخلاقیات‌5 راهنمای تحصیل بین المللی‌6 رهنمودهای فناوری اطلاعات‌ بین المللی‌7 استانداردهای حسابداری بخش عمومی‌ بین المللی‌8 سریهای دستنامه سال 2000 و خدمت آبونمان متصل،رهنمودهای جدید زیر را نیز در بردارد: چهار استاندارد حسابرسی بین المللی‌ جدید پیرامون خدمات اطمینان بخشی‌9، تایید نامه‌های برون سازمانی،تداوم‌ فعالیت(شرکت پویا)و ارتباطگری‌ موضوعات حسابرسی با مقامات شرکت. رسالت آیفک توسعه و ارتقای حرفه است تا از این طریق‌ حرفه را قادر سازد خدماتی منطبق با کیفیت‌ بالا در جهت منافع عمومی ارائه کند. (نیویورک/31 اگوست سال 2000)-آیفک‌ با علم بر این که استفاده از بازارهای مالی‌ اشتقاقی‌1در سطح جهان رشد یافته و فعالیتهای اشتقاقی پیچیده شده است،اقدام‌ به انتشار یک پیشنویس نظرخواهی از سری‌ بیانیه‌های رویه‌های حسابرسی بین المللی، با عنوان حسابرسی ابزارهای مالی‌ اشتقاقی‌2کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.