Skip to main content
فهرست مقالات

چهار نقش مکتب آموزشی ترویج در فرایند توسعه کشاورزی وعمران روستایی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : توسعه کشاورزی و عمران روستایی ،نقش مکتب آموزشی ترویج ،روستایی ،توسعه ،فرآیند توسعه کشاورزی و عمران ،فرایند توسعه کشاورزی و عمران ،روستائیان ،برنامه‌های توسعه کشاورزی و عمران ،فرآیند توسعه و عمران ،توسعه و عمران ،تحول ،پرورش ،عنوان ارکان برنامه‌های توسعه کشاورزی ،ترویج در فرآیند توسعه ،تکامل ،توسعه کشاورزی مستلزم عمران روستایی ،تولید ،تعالی ،اجتماعی ،جوامع روستایی ،عمران در جوامع روستایی ،کیفیت‌های ،اقتصادی ،ترویج و توسعه کشاورزی ،ترویج در فرایند توسعه ،اعضای جوامع روستایی ،رشد ،فرآیند عمران اجتماعی ،فرهنگی ،همیاری

خلاصه ماشینی:

"و به لحاظ همین اصالت‌ بیولوژیکی و وابستگی اقتصادی و اجتماعی، امروزه عنوان می‌شود که کار توسعه کشاورزی‌ مرتبط به اصول علمی و موازین تکتنولوژیک، وابسته به شرایط،الزامات و محدودیت‌های‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)عمران روستایی به عنوان لازمه توسعه کشاورزی،که تعالی‌ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی است و بدین‌قرار،متضمن‌ برنامه‌های متنوعی در زمینه‌های تعاونی و جلب مشارکت‌های‌ مردمی به منظور تأمین شرایط لازم و کافی در محیط زیست روستایی‌ و اشتغال آنان در آن محیط است. عمران روستایی،به عنوان لازمهء توسعه‌ کشاورزی،بستر تعالی ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی است،و بدین‌قرار متضمن برنامه‌های‌ متنوعی در زمینه‌های تعاونی و جلب‌ مشارکت‌های مردمی در گسترش تعلیمات‌ اساسی و طرح و اجرای برنامه‌های بهداشتی، بهزیستی،زیربنائی،ساماندهی فضائی‌ و کالبدی،ارتباطی،مواصلاتی و رفاهی برای‌ تسهیل دگرگونی‌های بنیادی در جهت بروز پدیده‌های کیفی در بین اعضای جوامع تولید کننده روستایی به منظور تأمین شرایط لازم‌ و کافی در محیط زیست روستایی و اشتغال آنان‌ در آن محیط است. درعین‌حال،مقام و موضع ترویج به عنوان‌ یک رابط،و مراجعهء مستمر ارباب رجوع‌ روستایی برای کسب دانش‌های تکمیلی و مهارت‌های عملی و جدید به منظور بهره‌مندی‌ از استعدادهای بالقوه،ضرورت تماس مستمر ترویج با مراجع علمی و منابع تحقیقاتی برای‌ تحصیل اطلاعات«روزبه‌روز»در جهت تامین‌ خواست‌های متنوع مردم می‌باشد این تماس‌ مستمر در مجموع،سبب افزایش روزمرهء آگاهی‌های عوامل ترویج از مسائل و مشکلات‌ موجود و پدیده‌های نوظهور اصلی و جانبی در جوامع روستایی و نیز تعالی آگاهی‌های فنی و تکنولوژیکی آنان از آخرین یافته‌های علمی و تحقیقاتی در جهان دانش می‌گردد،و این‌ پویائی مکتب در فرآیند توسعه را تثبیت‌ می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.