Skip to main content
فهرست مقالات

نقش زنان در قوه ی قضاییه

نویسنده:

(2 صفحه - از 6 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : زنان ،قضا ،قضاوت ،دلیل اصلی منع زنان ،مرد ،حقوق ،نقش زنان در قوه‌ی قضاییه ،فقه ،امامیه ،قاضی ،زنان حق قضاوت و قاضی ،اجماع ،عقیده ،دلیل اصلی ممنوعیت زنان ،نقش زنان در امر قضا ،بحث درباره‌ی نقش زنان ،روایاتی ،امور قضاییبدون استثنا حق قضاوت ،امر قضا از دیدگاهحقوق اسلامی ،ممنوعیت زنان از قضاوت ،مرد و زن ،جراحی ،امر قضا ،دلیل ،فقه امامیه ،این‌روایات ،تفاوت‌های ،زنان امروزی با زنان ،اثبات ،احساس و عاطفه

خلاصه ماشینی:

"3 نکته‌ی بسیار مهمی که در عقیده این گروه ازفقیهان وجود دارد،آن است که ایشان،صرف‌نظر ازروایاتی که درباره‌ی ممنوعیت زنان از قضاوت وجوددارد،برای اثبات این حکم دست به استدلال یازیده وکلام خود را در این باب مدلل کرده‌اند و می‌دانیم کههرگاه برای اثبات ادعا یا عقیده‌ای دلیلی اقامه شد،آنعقیده ارتباط خود را با گوینده و معتقد خود،به طورکامل از دست می‌دهد و قائم به دلیلی می‌شود که برایصحت آن آورده شده است و از آن پس اعتبار آنعقیده،منوط به قوت درونی دلیلی‌ست که برای آناقامه شده است و این دلیل باید خود به تنهایی باراثبات مدعا را به دوش کشد و نمی‌توان ضعف آن را باتمسک به شخصیت گوینده یا روایات و اخبار،جبرانکرد. منتها سخن درباره‌ی آناست که آیا می‌توان با اتکا بر وجود این تفاوت‌ها،اعتقادداشت که زن،به صرف 'آن‌که از جنس زن است،ازپاره‌ای حقوق محروم شود،یا مثلا قابل اعتماد ومشورت کردن نباشد؟ گذشته از آن با توجه به تغییرات مهمی که درجوامع بشری رخ داده است،زنان امروزی با زنان یکقرن قبل تفاوت‌های بزرگی دارند یکی از مشخصه‌هایعصر جدید،در صحنه حضور یافتن زنان و برعهدهگرفتن بخش بزرگی از وظیفه‌های اجتماعی‌ست واشتغال به این امور منافاتی با تفاوت‌های اصلی زن ومرد ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.