Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کاربرد اصول مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگان کارکنان وارباب رجوع

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 1 تا 6)

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها در زمینه شش اصل مدیریت و کیفیت فراگیر در جدول مربوط ارائه شده است و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعنوان یکی از مراکز جدول 3: نتایج آزمون t تک متغیری مقایسه میانگین نمرات مؤلفه تعهدگرایی، مشتری مداری، مشارکت کارکنان، استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات بهبود مستمر در کار و توانمندسازی )مدیریت کیفیت فراگیر( با نمره ملاک نام مؤلفه میانگین انحراف معیار نمره ملاک سطح معناداری تعهدگرایی 2/41 0/69 3 0/42 مشتری مداری 2/78 0/76 3 0/31 مشارکت کارکنان 2/25 0/73 3 0/53 استفاده‌مناسب ازآمار 2/71 0/81 3 0/14 بهبود مستمر در کار 3/27 0/99 3 0/05 توانمندسازی 2/44 0/83 3 0/41 آموزشی مهم در سطح کشور چند سال است که سعی در پیاده نمودن روش مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین نظرات کارکنان و مدیران (2/71) پیرامون کاربرد اصل استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی کمتر از نمره ملاک (3) می‌باشد، ولی به هر حال کارکنان معتقدند که در دانشگاه این اصل به طور ضعیف در حال اجرا می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین نظرات کارکنان و مدیران (2/44) پیرامون کاربرد اصل توانمندسازی و نهادینه کردن آموزش کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی کمتر از معیار )نمره 3) می‌باشد، بنابراین کارکنان معتقدند که در دانشگاه این اصل به طور ضعیف اجرا شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.