Skip to main content
فهرست مقالات

آیا درجه ای ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها رابطه دارد؟

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1384 - شماره 3 (7 صفحه - از 1 تا 7)

کلیدواژه ها : مطالعات ارزشیابی ،ارزشیابی برنامه ،بیمارستانهای خصوصی ،بیمارستانهای دولتی‌

کلید واژه های ماشینی : پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش ،بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ارزشیابی بیمارستانها ،درجه ارزشیابی ،درصد اشغال تخت ،پزشکی تهران با عملکرد ،دانشگاه علوم پزشکی ،درجه ارزشیابی فعلی ،ارزشیابی فعلی بیمارستانها ،ارزشیابی فعلی بیمارستانهای خصوصی ،مورد شاخص درصد اشغال تخت ،بیمارستانهای دولتی ،بیمارستانهای خصوصی ،بیمارستانهای مورد مطالعه ،شاخص درصد اشغال تخت ،شاخصهای عملکردی ،مطالعه با شاخصهای عملکردی ،ارزشیابی فعلی ،درجه ارزشیابی پیشنهادی ،جدول ارزشیابی بیمارستانها ،ارزشیابی فعلی و پیشنهادی ،خدمات بهداشتی و درمانی ،بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ،شاخصهای عملکردی مورد بررسی ،بیمارستانها و جداول ارزشیابی ،درمانی ،فعلی ،اساس شاخصهای عملکردی

مقدمه:بیمارستانها نیز نظیر سایر سازمانها نیازمند نظارت و ارزشیابی مستمر و دائمی هستند.با نگرش به وظایف اصلی این مراکز که آموزش،درمان، پژوهش و مشارکت در بهداشت جامعه است،این امر،از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.بر این اساس هدف پژوهشگران نیز مقایسه درجه‌ی‌ ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با عملکرد آنها بوده است. روش بررسی:این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی-تحلیلی به روش مقطعی (cross-sectional) بوده،که در 27 بیمارستان تحت‌ پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است.داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه‌ای که پس از تهیه توسط پژوهشگر،روایی آن توسط استادان و برخی از مدیران بیمارستانها به تأیید رسید،جمع‌آوری گردید و به دلیل استفاده از فرمها،دفاتر آماری بیمارستانها و جداول ارزشیابی‌ بیمارستانها در معاونت سلامت دانشگاه مذکور(جهت تکمیل آن)از اعتبار لازم نیز برخوردار بود.برای تحلیل نتایج از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. آزمونهای آماری مورد استفاده نیز عبارتند از: Mann WhitneyṣMc Nemar و ضریب همبستگی spearman . یافته‌ها:یافته‌های این مطالعه نشان داد که بین درجه‌ی ارزشیابی فعلی بیمارستانهای مورد مطالعه با شاخصهای عملکردی،رابطه معنی‌داری وجود ندارد.اما بین درجه‌ی ارزشیابی پیشنهادی برای بیمارستانهای مورد مطالعه با شاخصهای عملکردی مورد بررسی(بجز درصد اشغال تخت؛احتمالا به‌ دلیل کم بودن تعداد نمونه‌ها)،ارتباط معنی‌داری وجود داشته و جهت ارتباط نیز صحیح بوده است.همچنین،در بیمارستانهای دولتی دارای درجه‌ی‌ ارزشیابی 1 و 3،بین درجه ارزشیابی فعلی و پیشنهادی(بر اساس شاخصهای عملکردی آنها)تفاوت معنی‌دار مشاهده گردید. نتیجه‌گیری:یافته‌های فوق نشان‌دهنده‌ی واقعی‌تر بودن درجه ارزشیابی فعلی بیمارستانهای خصوصی نسبت به بیمارستانهای دولتی بوده و سیستم‌ ارزشیابی فعلی بیمارستانها نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.