Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نویسنده:

(6 صفحه - از 40 تا 45)

کلیدواژه ها : کارآموزی ضمن خدمت ،کارایی سازمانی ،کارکنان بهداشت و درمان

کلید واژه های ماشینی : آموزش ضمن خدمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دوره‌های آموزش ضمن خدمت ،دانشگاه علوم پزشکی ،آموزشهای ضمن خدمت کارکنان ،تاثیر آموزشهای ضمن خدمت ،خدمت در بهره‌وری کارکنان ،برنامه‌های آموزشی ،تأثیر آموزشهای ضمن خدمت ،دوره‌های آموزشی ضمن خدمت ،بهسازی منابع انسانی ،شرکت در دوره‌های آموزش ،آموزش و بهسازی منابع ،برنامه‌های آموزشی کارکنان ،آموزش و بهسازی ،بهره‌وری نیروی انسانی ،اجرای برنامه‌های آموزشی ،ثمرات برنامه‌های آموزشی کارکنان ،دوره‌های آموزشی ،نیروی انسانی ،کرمان در سال ،دوره‌های آموزش ،آموزشهای شغلی ،کارکنان دانشگاه ،درصد در رشته علوم ،شغلی ،دوره‌های ضمن خدمت ،درصد در رشته ،نیروی انسانی متخصص ،کارکنان نشان داد

مقدمه:اجرای برنامه‌های آموزشی در یک سازمان می‌تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص را در آینده رفع کند و تصمینی برای بهره‌وری باشد.برای‌ اجرای بهتر آموزش باید شرایطی در سازمان فراهم گردد تا کیفیت خدمات آموزشی ارتقا یابد.هدف از انجام این تحقیق نیز تعیین تأثیر آموزشهای‌ ضمن خدمت در بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1381 بوده است. روش بررسی:در این تحقیق به منظور تعیین تاثیر آموزشهای ضمن خدمت کارکنان و بهره‌وری آنان از نوع مطالعه توصیفی-مقطعی استفاده شد. روش نمونه‌گیری سیستماتیک(65 نفر از کارکنان)بود.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها:نتایج نشان داد دوره‌های ضمن خدمت،کارکنان را در حل مشکلات کاری و اخذ تصمیمات تواناتر ساخته است و توانسته کارکنان را از عهده‌ی تحلیل وظایف شغلی بهتر برخوردار سازد.همچنین دوره‌های آموزشی ضمن خدمت موجب شد کارکنان نیاز به کنترل کمتر داشته باشند و سبب‌ افزایش علاقه در انجام کار شده است.دوره‌های آموزش ضمن خدمت در نحوه‌ی برنامه‌ریزی و کیفیت کار آنها تاثیر داشته است. نتیجه‌گیری:آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از راهکارهای اساسی و موثر در امر نگهداری و بهره‌وری نیروی انسانی محسوب می‌شود و استفاده‌ی بهینه از نیروی انسانی،ابزار و امکانات و اداره‌ی صحیح و مطلوب سازمان،از جمله ثمرات برنامه‌های آموزشی کارکنان می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"تأثیر آموزشهای ضمن خدمت در بهره‌وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرماندکتر محمود نکوئی مقدم‌1،ناهید میررضائی‌2چکیده مقدمه:اجرای برنامه‌های آموزشی در یک سازمان می‌تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص را در آینده رفع کند و تصمینی برای بهره‌وری باشد. میانگین آموزشهای شغلی در سال 80 نسبت به سال 79 در مورد کارکنان افزایش 60 درصدی و مدیران 7/62 درصدی را نشان می‌دهد که ناشی‌ از توجه خاص دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌ امر آموزش و بهسازی منابع انسانی در سالهای اخیر(نیمه‌ دوم سال 79 به بعد)است(5). نتایج بررسی انجام شده در دانشگاه علوم‌ پزشکی زنجان نیز نشان داد که 65 درصد کارکنان معتقد بودند آموزش‌های شغلی موجب افزایش دانش و ارتقای‌ اطلاعات شغلی و باعث افزایش کارآیی آنان گردیده‌ است(5). طبق‌ بررسی انجام شده در ایالت متحده دوره‌های کوتاه‌مدت‌ به صورت کارگاه آموزشی،کارآموزی،آموزش از راه دور و آموزش‌های ضمن خدمت در چند روز یا چندین ماه‌ جهت تامین نیازهای خاص در سطح سازمان می‌تواند این نتایج را داشته باشد: -مهارت‌های بیشتری را برای کارکنان در هرسطحی‌ فراهم می‌کند. بنابراین‌ آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از راهکارهای‌ اساسی و موثر در امر نگهداری و بهره‌وری نیروی انسانی‌ محسوب می‌شود و استفاده‌ی بهینه از نیروی انسانی، ابزار و امکانات و اداره‌ی صحیح و مطلوب سازمان از جمله ثمرات برنامه‌های آموزشی کارکنان می‌باشد. نتیجه‌گیری آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از راهکارهای‌ اساسی و مؤثر در امر نگهداری و بهره‌وری نیروی انسانی‌ محسوب می‌شود و استفاده‌ی بهینه از نیروی انسانی، ابزار امکانات و اداره‌ی صحیح و مطلوب سازمان،از جمله نمرات برنامه‌های آموزشی کارکنان‌ می‌باشد. In-service and personal Training Course,2005-Available at: http://www."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.