Skip to main content
فهرست مقالات

دیدگاه مدیران و پرسنل مدارک بیمارستانهای منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 27 تا 32)

کلیدواژه ها :

مدارک پزشکی ،کیفیت مراقبت بهداشتی ،دستیابی ارزشیابی و کیفیت مراقبت‌های بهداشتی

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، پزشکی، بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی، بررسی نقش اطلاعات مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیمار، بیمارستان، دیدگاه مدیران و پرسنل مدارک، اطلاعات مدارک پزشکی، مدارک پزشکی

مقدمه:اطلاعات بهداشتی به عنوان بزرگترین سرمایه مراکز بهداشتی به شمار رفته و اهمیت اطلاعات مدارک پزشکی در زمینه‌های مراقبت‌ بیمار،بررسی کیفی،بازپرداخت مالی،اعمال قانونی،آموزش،پژوهش و برنامه‌ریزی بر هیچکس پوشیده نیست.پژوهش حاضر به بررسی نقش اطلاعات‌ مدارک پزشکی و جنبه‌های کاربردی آن از دیدگاه مدیران و پرسنل مدارک پزشکی پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته است. روش بررسی:این مطالعه توصیفی از طریق توزیع پرسشنامه بین کلیه‌ی(45 نفر)پرسنل و مدیران بخشهای مدارک پزشکی در پنج بیمارستان‌ آموزشی عمومی و تخصصی صورت گرفت.پرسشنامه شامل 24 قسمت اطلاعاتی در زمینه‌ی کاربرد مدارک پزشکی و میزان ارجاع به آن از جنبه‌های‌ آموزشی،پژوهشی،قانونی،مالی،بهداشتی،آماری و امور مدیریتی بود.روایی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و مطالعه کتب و مقالات منتشر شده در این زمینه تائید شد و اعتبار آن در حجم نمونه به صورت پایلوت در یکی از مراکز بیمارستانی بررسی گردید.تحلیل یافته‌ها به کمک آمار توصیفی انجام گرفت. یافته‌ها:بیشترین کاربرد مدارک پزشکی در ارتباط با جنبه‌های قانونی آن در مواردی از قبیل پزشکی قانونی،درخواستهای قضایی و پیگیری موارد قانونی سوء درمان ناشی از غفلت پزشک،بوده است.کمترین جنبه‌ی کاربردی اطلاعات آن نیز در مورد ارتقای سطح بهداشتی جامعه و کنترل و پیشگیری از بیماریها بود. نتیجه‌گیری:با توجه به اینکه 85 درصد جامعه پژوهش،نقش مدارک پزشکی را در ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی در حد بسیار زیاد،زیاد و متوسط ارزیابی نموده‌اند بنابراین مستندسازی دقیق اطلاعات و اتخاذ روشهای بهبود کیفیت به منظور بهره‌وری بهتر از داده‌های پزشکی ضروری به‌ نظر می‌رسد.

خلاصه ماشینی:

"پرسشنامه حاوی سوالات بسته و در برگیرنده 24 قسمت اطلاعاتی در زمینه کاربرد پرونده‌های پزشکی بر اساس میزان ارجاع به آنها از جنبه‌های زیر بود: پرسشنامه شامل:جنبه‌های درمانی،امور مالی،امور مربوط به مدیریت،جنبه‌های آموزشی برای پزشکان، پیراپزشکان و سایر دانشجویان،موارد پژوهشی،جنبه‌های‌ قانونی،امور مربوط به بهداشت عمومی،ارزیابی کمی و کیفی اطلاعات موجود در پرونده‌ها،ثبت آمارهای‌ بهداشتی و ارائه گزارش‌ها به سایر بخشهای درمانی و دانشگاهی و در نهایت نقش مدارک بهداشتی در ارتباط با ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی از جنبه‌های مذکور بود. از دیدگاه پرسنل مدیران بخشهای مدارک پزشکی‌ پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کمترین موارد استفاده اطلاعات پرونده پزشکی،در ارتقای‌ سطح بهداشت جامعه و کنترل و پیشگیری از بیماریها بوده‌ است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1:میزان ارجاع به پرونده‌ی پزشکی بر اساس جنبه‌های کاربردی آن از دیدگاه مدیران و پرسنل بخش‌های‌ مدارک پزشکی پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کل جامعه مورد پژوهش،تاثیر مدارک پزشکی در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی را از جنبه‌های آموزشی، پژوهشی،مالی،قانونی،آماری،ارزیابی خدمات‌ بیمارستانی،بررسی کمی و کیفی پرونده و ارائه اطلاعات‌ به مدیران بیمارستانها و داشگاه در حد بسیار زیاد،زیاد و متوسط ارزیابی نموده‌اند نمودار(1). با توجه به این امر که از دیدگاه مدیران‌ و پرسنل مدارک پزشکی پنج بیمارستان آموزشی شیراز، بیشترین موارد ارجاع به پرونده‌های پزشکی،در خواستهای قضایی،موارد پزشکی قانونی و همچنین‌ ارزیابی عملکرد پزشکان در موارد سوء درمان و پیگیری‌ قانونی آن می‌باشد،از طرفی مدارک پزشکی بیمار در حقیقت به عنوان سند و منبعی جهت حمایت از حقوق‌ قانونی بیمار،پزشک،و موسسات مراقبت بهداشتی به‌ شمار می‌رود؛بنابراین استفاده از معیارهای معتبر جهت‌ سنجش کیفیت مدارک پزشکی،در مواردی از قبیل‌ درخواستهای موسسات بیمه،غرامت به کارگران و کارمندان،دادخواستهای جراحات شخصی،موارد جنایی،تهاجم،نقص عضو عمدی یا اکتسابی،تجاوز جنسی، کلاهبرداری،موارد مشکوک به قتل،ضروری و قطعی‌ است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.