Skip to main content
فهرست مقالات

شیوه های تصمیم گیری مدیران و رضایت شغلی کارکنان در بیمارستانها

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 4 (8 صفحه - از 39 تا 46)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،تصمیم‌گیری ،مدیران بیمارستان ،کارکنان بیمارستان

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی ،رضایت شغلی کارکنان ،شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران ،شیوه‌ی تصمیم‌گیری ،کارکنان در بیمارستانها ،تصمیم‌گیری مدیران در بیمارستانها ،بیمارستانهای دولتی ،شغلی ،تصمیم‌گیری مدیران و رضایت ،مدیران و رضایت شغلی ،تصمیم‌گیری مشارکتی با میانگین ،کارکنان در بیمارستانهای دولتی ،تصمیم‌گیری مدیران ،تصمیم‌گیری مشورتی با میانگین ،بیمارستانهای دولتی و خصوصی ،تصمیم‌گیری فردی با میانگین ،تصمیم‌گیری فردی رضایت شغلی ،شیوه‌ی تصمیم‌گیری مشارکتی ،شیوه‌ی تصمیم‌گیری فردی ،بیمارستانهای شهر اصفهان مورد بررسی ،بیمارستانهای خصوصی با میانگین ،تصمیم‌گیری گروهی با میانگین ،بیمارستانهای دولتی با میانگین ،مدیران در بیمارستانها ،شیوه‌ی تصمیم‌گیری مشورتی ،مدیران بیمارستانها ،بیمارستانهای خصوصی ،مشارکتی ،مدیران بر اساس سابقه ،شیوه‌ی تصمیم‌گیری گروهی

مقدمه:بیمارستان به عنوان مهمترین نهاد درمانی همواره مورد توجه خاص همگان بوده است و این نهادبه تصمیم‌گیری‌های مناسب مدیران نیاز دارد.بنابراین،شیوه تصمیم‌گیری مدیران و رضایت شغلی کارکنان می‌تواند در راستای عملکرد صحیح مدیران بیمارستانها مؤثر باشد از این رو در این‌ تحقیق چگونگی تصمیم‌گیری در بیمارستانهای شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی:نوع مطالعه تحلیلی بوده است.تعداد جامعه آماری‌7607نفر بوده که تعداد384نفر به عنوان نمونه با استفاده از شیوه‌ی‌ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند.ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه(پرسشنامه اول جهت بررسی شیوه‌های تصمیم‌گیری و پرسشنامه دوم مربوط به رضایت شغلی)بود.پرسشنامه‌ها خود ساخته و با استفاده از متون علمی و نظرات استادان و صاحبنظران تنظیم گردید و پس‌ از تایید روایی و پایایی با CronbachAlfa 80 درصد پرسشنامه‌ها مورد استفاده قرار گرفت.تجزیه و تحلیل یافته‌ها در دو سطوح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. یافته‌ها:شیوه‌ی تصمیم‌گیری مدیران در بیمارستانها به ترتیب اولویت به صورت تصمیم‌گیری فردی با میانگین 01/3،شیوه تصمیم‌گیری مشورتی‌ با میانگین 51/2،شیوه‌ی تصمیم‌گیری گروهی با میانگین 32/2 و شیوه‌ی تصمیم‌گیری مشارکتی با میانگین 16/2 بود.در این خصوص رضایت شغلی‌ کارکنان در بیمارستانهای دولتی با میانگین 92/2 و در بیمارستانهای خصوصی با میانگین‌82/2بود که تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری:مدیران در بیمارستانها بیشتر از شیوه‌ی تصمیم‌گیری فردی استفاده می‌کنند و همچنین بین شیوه‌ی تصمیم‌گیری مدیران بر اساس‌ سابقه خدمت و میزان تحصیلات تفاوت معنی داری وجود نداشت.در تصمیم‌گیری فردی رضایت شغلی پایین بود و در سایر شیوه‌های تصمیم‌گیری، رضایت شغلی در سطح بالاتری قرار داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.