Skip to main content
فهرست مقالات

چگونگی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت در سال 1384

نویسنده:

(8 صفحه - از 47 تا 54)

کلیدواژه ها : بیمارستان‌ها ،رضایت بیمار ،خدمات بهداشتی درمانی

کلید واژه های ماشینی : اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع ،میزان اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع ،درمانگاههای تحت پوشش صنعت‌نفت ،درمانگاه ،چگونگی اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع ،درمانی ،بررسی میزان اجرای طرح تکریم ،درمانگاههای تحت پوشش صنعت ،پوشش صنعت‌نفت اصفهان در سال ،رضایت ،کارکنان ،ارزیابی میزان اجرای طرح تکریم ،هدف بررسی میزان اجرای طرح ،سازمان ،مراکز بهداشتی و درمانی ،تعیین میزان اجرای طرح تکریم ،استانها ،پوشش صنعت‌نفت در سال ،ارزیابی ،رضایت ارباب‌رجوع سبب رسیدن سازمان ،پژوهش ،مشتری ،چک‌لیست ،پوشش صنعت‌نفت اصفهان تکمیل ،درمانگاه وابسته به صنعت‌نفت اصفهان ،جلب رضایت ارباب‌رجوع ،رضایت مشتری ،اجرای تکریم ارباب‌رجوع و وضعیت ،درمانگاههای صنعت‌نفت جمع‌آوری ،پزشکی

مقدمه:در هر سازمانی به خصوص مراکز بهداشتی و درمانی جلب رضایت ارباب رجوع سبب رسیدن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده آن‌ می‌باشد.از جمله راههای جلب این رضایت،اجرای طرح تکریم ارباب رجوع است.این پژوهش با هدف بررسی میزان اجرای طرح تکریم ارباب‌ رجوع در درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت اصفهان در سال 1384 انجام شده است. روش بررسی:برای انجام این پژوهش توصفی،چک لیست خود ساخته استفاده شده است.این چک لیست پس از سنجش و تایید روایی و پایایی‌ در 10 درمانگاه تحت پوشش صنعت نفت اصفهان تکمیل گردید.جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش به ورت نمونه‌گیری نبوده و 10 درمانگاه‌ وابسته به صنعت نفت اصفهان را شامل می‌شد.داده‌های چک لیست با مصاحبه پژوهشگر با معاون پشتیبانی درمانگاههای صنعت نفت جمع‌آوری‌ گردید و با مشاهده و بررسی مدارک مربوط به اجرای تکریم ارباب رجوع و وضعیت ظاهری درمانگاهها صورت گرفت.برای تجزیه و تحلیل و مقایسه داده‌ها از آمار توصیفی با کمک نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌ها:بنابر نتایج به دست آمده بیشترین میزان اجرای طرح 68 درصد و کمترین میزان 63 درصد بوده است و میانگین نمره کسب شده‌ درمانگاهها 2 بوده است. نتیجه‌گیری:از نتایج بدست‌آمده به طور کلی می‌توان اذعان داشت؛میزان اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در کلیه درمانگاههای تحت پوشش‌ صنعت نفت اصفهان در سال 84 متوسط بوده است.

خلاصه ماشینی:

"چگونگی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در درمانگاههای‌ تحت پوشش صنعت نفت1384* ماندانا صاحب‌زاده‌1،لیلا صیدی‌2 چکیده مقدمه:در هر سازمانی به خصوص مراکز بهداشتی و درمانی جلب رضایت ارباب رجوع سبب رسیدن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده آن‌ می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی میزان اجرای طرح تکریم ارباب‌ رجوع در درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت اصفهان در سال 1384 انجام شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1:ارزیابی میزان اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت اصفهان در سال 1384 بحث طرح تکریم ارباب رجوع با ویژگیهای منحصر به فرد خود در کشور توانست با اثر بخش نمودن مدیریت بر ارائه خدمات سازمانها،نهضت خدمت‌رسانی به مردم را به گونه‌ای عملی نماید و در نگرشها و عینیت بخشیدن‌ بر میزان رضایتمندی مردم در نظام ارزیابی سازمانها، مدیران و کارکنان موثر واقع شوند و این خود گواهی بر تعهد عملی حکومت در قبال پاسخگویی به نیازها و انتقادات منطقی مردم می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه تاکنون مطالعه‌ای با این‌ موضوع و محتوا صورت نگرفته است،مبنایی برای مقایسه‌ یافته‌های خود با مطالعات قبلی در دسترس نداریم،اما با توجه به مطالعه‌ای که انجام شده و نتایجی که به دست‌ آمده،پژوهشگر پیشنهاد می‌کند که مدیران و کارکنان‌ مراکز بهداشتی و درمانی و حتی دستگاههای اجرایی و کلیه سازمانهایی که نام آنها به صراحت در مصوبه‌ی طرح‌ تکریم ذکر شده است به منظور بالا بردن هر چه بیشتر سطح رضایتمندی ارباب رجوع در سازمان خود و در نتیجه بهبود مستمر کیفیت در خدمت رسانی به مردم از نتایج این مطالعه استفاده کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.