Skip to main content
فهرست مقالات

میزان رضایت شغلی کارکنان واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 55 تا 62)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،مدارک پزشکی ،کارکنان علوم پزشکی و وابسطه ،بخش مدارک پزشکی بیمارستان

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی کارکنان واحد پذیرش، میزان رضایت شغلی کارکنان واحد، کارکنان، کارکنان واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی، بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی، واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه، پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم، رضایت شغلی، میزان رضایت، تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات، رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم، کارکنان واحد پژوهش بیمارستانهای آموزشی، رضایت شغلی رابطه معنی‌داری، میانگین رضایت کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام‌گرفته، سازمان، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، پژوهش، میانگین مولفه‌ی ماهیت شغل، بیشترین میزان رضایت، میانگین، ماهیت شغل، میانگین مولفه ارتقای سازمانی، حقوق، میزان رضایت کارکنان، میزان رضایت مربوط به کارکنان، کارکنان و میزان تحصیلات اختلاف، کارکنان شاغل در واحد پذیرش، خدمات

مقدمه:رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی بوده و باعث افزایش کارآیی و احساس رضایت‌مندی افراد می‌گردد.رضایت شغلی‌ می‌تواند در دست یافتن به اهداف سازمان و در سلامتی فردی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا نماید؛لذا مطالعه درباره‌ی عوامل اثرگذار بر آن می‌ بایست همواره مورد توجه مدیران قرار گیرد تا با شناخت دقیق فرصتها و تهدیدها نقاط ضعف را ترمیم و نقاط قوت را تقویت نمایند.پژوهش حاضر در راستای دستیابی به هدف مذکور انجام ژذیرفته است. روش بررسی:مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به منظور تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان واحد پذیرش در سال‌ 1380 در 9 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفته است.جامعه آماری پژوهش حاضر را50نفر از کارکنان شاغل در واحد پذیرش بیمارستانهای مذکور تشکیل می‌دهد.اطلاعات مورد لزوم با استفاده از پرسشنامه استاندارد«ابزار توصیف شغل»گردآوری شده است.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t ،آزمون kruskalWallis ،آزمون pearson و آنالیز واریانس یک طرفه با کمک نرمافزار SPSS انجام‌ گرفته است. یافته‌ها:یافته‌ها نشان داد که بین جنسیت،رضایت شغلی در بعد شیوه ارتقا و حقوق،رابطه معناداری وجود داشت.(05/0>(Pvalune ؟؟کارکنان‌ با تحصیلات بالاتر از دیپلم از حقوق،دستمزد و شیوه ارتقا سازمان راضی‌تر بودند.بین پست سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی‌داری مشاهده گردید. نتیجه‌گیری:نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که به منظور افزایش بهره وری نیروی کار در واحدهای پذیرش لازم است،رضایت شغلی‌ افراد مورد توجه قرار گیرد.آنچه بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط این واحد تاثیر می‌گذارد رضایت شغلی می‌باشد.لذا می‌توان با حل تعارضات‌ موجود،با کاهش یا به حداقل رساندن فاصله طبقاتی و معقول ساختن تفاوت در برخورداری از حقوق اجتماعی و اقتصادی،موجبات رضایت بیشتر و منطقی ساختن اهداف سازمان با توقعات و انتظارات را فراهم کرد.

خلاصه ماشینی: "میزان رضایت شغلی کارکنان واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم‌ پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز فریبا فرهمند1،دکتر رکسانا شریفیان‌2 چکیده مقدمه:رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی بوده و باعث افزایش کارآیی و احساس رضایت‌مندی افراد می‌گردد. روش بررسی:مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به منظور تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان واحد پذیرش در سال‌ 1380 در 9 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفته است. همچنین بین میانگین ماهیت‌ شغل در گروههای مختلف بر حسب سابقه کار در پست فعلی اختلاف معنی داری بدست آمد،بدیت صورت که‌ میزان رضایت کارکنان از ماهیت شغلشان با افزایش سابقه‌ کارآنها در سمت فعلی بیشتر می‌شد. در پژوهشی با عنوان«بررسی رابطه هسته کنترل با رضایت شغلی در نمونه‌ای از معلمین راهنمایی شیراز»به‌ نارضایتی معلمان از حقوق و امکانات رفاهی اشاره و بیان‌ شده که معلمان خواهان اعتبار و حیثیت اجتماعی بیشتر هستند(10)یافته‌های این پژوهش نیز نشان داد که‌ کمترین میزان رضایت(از عبارت حقوق و مزایای کاملا مطلوب)با میانگین نمره 6/1 بوده است. بر اساس پژوهش انجام‌ گرفته بین رضایت شغلی کارکنان و میزان تحصیلات‌ اختلاف معنی‌دار به دست نیامد ولی بین مولفه ماهیت‌ شغل و سطح تحصیلات اختلاف معنی‌دار وجود داشت. در تحقیقی با عنوان«بررسی عوامل موثر در رضایتمندی شغل معلمی»عواملی مثل جنسیت،مدرک‌ تحصیلی و درآمد را بر سطح رضایت شغلی مورد بررسی‌ قرار گرفت و رابطه معنی‌داری بین آنها به دست آمد. بر طبق این پژوهش بین وضعیت تاهل و رضایت‌ شغلی همچنین بین میانگین رضایت کارکنان و وضعیت‌ استخدامی آنان اختلاف معنی‌دار وجود نداشت ولی میانگین مولفه ماهیت شغل در گروههای مختلف‌ استخدامی معنی‌دار بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.