Skip to main content
فهرست مقالات

میزان رضایت شغلی کارکنان واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

نویسنده: ؛ ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 4 (8 صفحه - از 55 تا 62)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،مدارک پزشکی ،کارکنان علوم پزشکی و وابسطه ،بخش مدارک پزشکی بیمارستان

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی ،رضایت شغلی کارکنان واحد ،میزان رضایت شغلی کارکنان ،رضایت شغلی کارکنان ،کارکنان واحد پذیرش ،میزان رضایت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شغلی ،بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم ،دانشگاه علوم پزشکی ،علوم پزشکی ،واحدهای پذیرش ،بیمارستانهای آموزشی ،کارکنان واحد ،شیراز ،ماهیت شغل ،کار در واحدهای پذیرش ،رضایت شغلی افراد ،میانگین رضایت کارکنان ،عوامل موثر ،مدارک پزشکی ،میزان رضایت از ماهیت ،دانشگاه علوم ،برخورداری از حقوق اجتماعی ،معنی‌داری ،میزان رضایت کارکنان ،میانگین ماهیت شغل ،رضایت کارکنان ،سرپرستان با میانگین ،بیشترین میزان رضایت

مقدمه:رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی بوده و باعث افزایش کارآیی و احساس رضایت‌مندی افراد می‌گردد.رضایت شغلی‌ می‌تواند در دست یافتن به اهداف سازمان و در سلامتی فردی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا نماید؛لذا مطالعه درباره‌ی عوامل اثرگذار بر آن می‌ بایست همواره مورد توجه مدیران قرار گیرد تا با شناخت دقیق فرصتها و تهدیدها نقاط ضعف را ترمیم و نقاط قوت را تقویت نمایند.پژوهش حاضر در راستای دستیابی به هدف مذکور انجام ژذیرفته است. روش بررسی:مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به منظور تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان واحد پذیرش در سال‌ 1380 در 9 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفته است.جامعه آماری پژوهش حاضر را50نفر از کارکنان شاغل در واحد پذیرش بیمارستانهای مذکور تشکیل می‌دهد.اطلاعات مورد لزوم با استفاده از پرسشنامه استاندارد«ابزار توصیف شغل»گردآوری شده است.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t ،آزمون kruskalWallis ،آزمون pearson و آنالیز واریانس یک طرفه با کمک نرمافزار SPSS انجام‌ گرفته است. یافته‌ها:یافته‌ها نشان داد که بین جنسیت،رضایت شغلی در بعد شیوه ارتقا و حقوق،رابطه معناداری وجود داشت.(05/0>(Pvalune ؟؟کارکنان‌ با تحصیلات بالاتر از دیپلم از حقوق،دستمزد و شیوه ارتقا سازمان راضی‌تر بودند.بین پست سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی‌داری مشاهده گردید. نتیجه‌گیری:نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که به منظور افزایش بهره وری نیروی کار در واحدهای پذیرش لازم است،رضایت شغلی‌ افراد مورد توجه قرار گیرد.آنچه بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط این واحد تاثیر می‌گذارد رضایت شغلی می‌باشد.لذا می‌توان با حل تعارضات‌ موجود،با کاهش یا به حداقل رساندن فاصله طبقاتی و معقول ساختن تفاوت در برخورداری از حقوق اجتماعی و اقتصادی،موجبات رضایت بیشتر و منطقی ساختن اهداف سازمان با توقعات و انتظارات را فراهم کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.