Skip to main content
فهرست مقالات

آموزش - عامل مؤثر در بالندگی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ،تعاونی ،آموزش نیروی انسانی شرکتهای تعاونی ،شرکتهای تعاونی ،آموزش کارکنان شرکتهای تعاونی ،آموزش کارکنان و اعضای تعاونیها ،آموزش گروههای هدف شرکتهای تعاونی ،کارکنان و اعضای تعاونیها ،توسعه دانش فنی کارکنان ،گزینه اساسی آموزش کارکنان ،توسعه ،دوره‌های آموزشی غیر فنی ،گزینه‌های ،مهارت ،اعضاء ،مشارکت ،دانش ،دوره‌های آموزشی ،فنی ،نیروی انسانی و رشد اقتصادی ،آموزش کارکنان تعاونیها ،اقتصادی ،مدیریت ،نیروی انسانی ،سازمانی ،علایق ،مهارتهای شغلی نیروی انسانی ،روش‌شناسی آموزشهای کارکنان ،رشد و توسعه شرکتهای تعاونی ،وظایف شغلی کارکنان

خلاصه ماشینی:

"بنابراین یکی از بنیادهای اساسی حفظ، تداوم و بالندگی این همسازی،رهبری و حمایت موثر نیروی انسانی تعاونیها در بستر رشد و توسعه فردی و گروهی است. بنابراین آموزش کارکنان و اعضای‌ تعاونیها می‌بایست به منزلهء یک راه‌کار، برای توسعه و تقویت نگرش و بینش آنان‌ مورد نظر قرار گیرد. این در حالی است که اگر علایق و روحیه همکاری نیروی انسانی بر اثر موانع‌ و مشکلات(که از عدم آگاهی و مهارت‌ ناشی می‌شوند)دگرگون و متزلزل شود، اهداف مقدس تعاونی از جادهء حقیقی و واقعی خود خارج شده و به بیراهه خواهد رفت. در نگاهی کلی انواع دوره‌های آموزشی‌ (با توجه به اهداف آموزشی آنها)که برای‌ آموزش نیروی انسانی شرکتهای تعاونی‌ لازم الاجرا می‌باشند،به شرح زیر است: الف:دوره‌های آموزشی فنی این دوره‌های آموزشی شامل‌ دوره‌هایی هستندکه روی همرفته بر بهبود دانش و مهارتهای شغلی نیروی انسانی‌ شرکتهای تعاونی تأکید می‌ورزند. 3-دوره‌های آموزشی تخصصی: هدفهای آموزشی این دوره‌ها در جنبه‌های‌ تقویت و توسعه دانش و فنون تخصصی و هرگونه مهارت که در بهبود و کارآمد ساختن وظایف شغلی کارکنان موثر است‌ تأکید می‌ورزند. 4-دوره‌های آموزشی عمومی: هدفهای آموزشی این دوره‌ها در ابعاد ایجاد و توسعه رفتار و مهارتهایی است که‌ در پیشرفت شغلی کارکنان و توسعه‌ اهداف(غیر تخصصی)شرکت تعاونی مفید واقع می‌شود. در این‌ آموزشها هدف اساسی ایجاد یک محیط مناسب آموزشی برای انتقال و بهبود و گسترش دانش،مهارت و رفتارهای نوینی‌ است که موجب افزایش تولید،بهبود کمی و کیفی خدمات،پرورش نگرش گروه هدف و در نتیجه رشد و توسعه شرکتهای تعاونی‌ می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.