Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر آموزش گروهی بر افزایش عزت نفس دختران نوجوان شاهد شهرستان اصفهان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 85 تا 96)

کلید واژه های ماشینی : افزایش عزت‌نفس دختران نوجوان شاهد، نفس دختران نوجوان شاهد، دختران نوجوان شاهد شهرستان اصفهان، آموزش گروهی بر افزایش عزت‌نفس، عزت، عزت‌نفس، نفس، بررسی تأثیر آموزش گروهی، اصفهان، شاهد

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش گروهی،بر افزایش عزت نفس دختران‌ نوجوان شاهد سال اول متوسطهء شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-77 با استفاده از طرح تحقیق تجربی پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه می‌پردازد. یک دبیرستان شاهد از بین چهار دبیرستان شاهد شهر اصفهان،که شامل 62 نفر (71دانش‌آموز شاهد و 9 دانش‌آموز غیر شاهد)به عنوان گروه آزمایشی و 92 نفر (01 دانش‌آموز شاهد و 91 دانش‌آموز غیر شاهد)به عنوان گروه گواه بود،با گزینش تصادفی انتخاب شد.هر دو گروه آزمایشی و گواه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون عزت‌نفس،با استفاده از پرسشنامهء میزان شدهء 85 سؤالی کوپر اسمیت، شرکت نمودند.لیکن آموزش گروهی،که شامل 8 جلس(08 دقیقه‌ای و به صورت‌ یک‌بار در هر هفته بود،فقط در مورد گروه آزمایشی اجرا شد.روش استفاده شده‌ در جلسات آموزش گروهی،یک روش آموزشی-درمانی ترکیبی جدید بود و تلفیقی بود از شیوه‌های شناختی و رفتاری که پژوهشگر آن را ابداع کرده بود و برای‌ اولین بار در ایران اجرا گردید.نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از تأثیر معنی‌دار آموزش گروهی بر افزایش عزت نفس اعضای گروه آزمایشی(اعم از شاهد و غیر شاهد)بود .(P?0/01) همچنین این نتایج بیانگر بالاتر بودن عزت‌نفس دختران‌ نوجوان غیر شاهد در مقایسه با دختران نوجوان شاهد بود .(P 0/04)

خلاصه ماشینی:

"دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) (علوم انسانی) شمارهء دوم-زمستان 8731 صص 69-58 بررسی تأثیر آموزش گروهی‌ بر افزایش عزت‌نفس دختران نوجوان شاهد شهرستان اصفهان مهرداد کلانتری*-حمید طاهر نشاط دوست** حسین مولوی***-زهره آدم‌زاده**** این پژوهش با همکاری دفتر پژوهش بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان اصفهان در سال 7731 و در شهرستان اصفهان انجام شده است. چکیده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش گروهی،بر افزایش عزت نفس دختران‌ نوجوان شاهد سال اول متوسطهء شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-77 با استفاده از طرح تحقیق تجربی پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه می‌پردازد. نمونهء تحقیق:55 دانش‌آموز دختر نوجوان سال اول متوسطهء یکی از دبیرستانهای شاهد شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-77 نمونهء تحقیق می‌باشد که از بین 4 دبیرستان شاهد به‌طور تصادفی انتخاب شد،که 62 نفر از آنها(71 دانش‌آموز شاهد و 9 دانش‌آموز غیر شاهد)به گروه آزمایشی و 92 نفر از آنها نیز(01 دانش‌آموز شاهد و 91 دانش‌آموز گواه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون عزت نفس شرکت کرده‌اند،لیکن آموزش گروهی فقط در مورد گروه آزمایشی اجرا شد. این نتیجه با نتایج سایر تحقیقات نسبتا مشابهی که در زمینهء افزایش جرأت،خودباوری و عزت نفس آزمودنیها انجام شده است،همسو است(ادیب 4731،بهرامی 5731، فصیح‌زاده 5731،روشن 5731،هادی 6731،بیغم 6731)،البته باید در نظر داشت که‌ روش مداخلهء درمانی پژوهش حاضر یک روش کاملا جدید و تلفیقی از شیوهء شناختی، رفتاری و مذهبی است که برای اولین‌بار در ایران اجرا گردید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.