Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهش: آرامسازی مدیران

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1376 - شماره 5 و 6 (13 صفحه - از 54 تا 66)

این پژوهشها بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش آرامسازی کاربردی و باز خورد زیستی پاسخ گالوانیکی پوست بر میزان استرس مدیران رده بالای دولتی می باشد. 30 تن از مدیران ارشد یک نهاد دولتی پس از همتا سازی از نظر پیشینه حوادث استرس زای زندگی طی 6 ماه الی یکسال گذشته به صورت تصادفی در سه گروه ده نفری جایگزین شدند.گروه اول آرامسازی کاربردی به روش دکتر اوست را دریافت نمود گروه دوم علاوه بر آرامسازی به روش فوق، بازخورد زیستی پاسخ گالوانیکی پوست نیز دریافت داشتند و گروه سوم در حکم گروه کنترل بوده،هیچگونه آموزشی دریافت نداشتند. در بدو امر هیچگونه تفاوت معنادار آماری میان گروهها از نظر مقیاس سازگاری مجدد اجتماعی و تست فشار روانی مسلج مشاهده نشد. حداقل میزان فشار خون و ضربان قلب آزمودنی ها به ترتیب بالاتر از80/120 میلی متر جیوه و 75 ضربه در دقیقه در دقیقه در نظر گرفته شده بود. پس از دو جلسه آموزش و ده جلسه درمان مقایسه نمرات پیش و پس آزمون، تفاوت معنی داری در سطوح فشار خون،ضربان قلب و پاسخ گالوانیکی پوست نشان داده است. نمرات پس آزمون گروه های آزمایشی در حالات اضطرابی و رگه ها اضطرابی بوسیله سیاهه حالت رگه اضطرابی اسپیلرگر فرم y با گروه کنترل مقایسه شده است. نمرات حالات اضطرابی گروه آزمایشی دوم که آموزش آرامسازی تدریجی توأم با بیوفید بک دریافت نموده اند،پایین تر از گروه آزمایش اول که صرفا آموزش آرامسازی داشته بوده است و هر دو گروه بهبود بیشتری در مقایسه با گروه کنترل نشان داده اند. حال آنکه این راهبرد ها بر رگه ها اضطرابی آزمودنی ها تأثیر چندانی نداشته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.