Skip to main content
فهرست مقالات

درمانشناختی رفتار افسردگی

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

کلید واژه های ماشینی : درمانی ،TC ،TA ،AB ،فعال‌سازی رفتاری ،درمان شناختی ،موقعیت درمانی ،شیوه درمان ،شیوه درمانهای AB ،موقعیت AB ،درمانهای AB ،موقعیت TC ،درمان افسردگی ،DSRH ،دوره پیگیری ،شناختی افسردگی ،آزمودنیها ،درمان TC ،IDB ،مداخلات AB ،نمره DSRH ،رفتارهای افسردگی ،معنی‌داری ،جلسه درمان ،ماه دوره پیگیری ،شیوه‌های درمانی ،طرحواره‌های شناختی ،مداخلات فعال‌سازی ،تحریفهای شناختی ،مداخلات درمانی

هدف این مطالعه انجام یک آزمون تجربی از تئوری تغییر 2 بود که توسط آ.تی.بک 3 ، آ.جی. راش 4 ، بی اف.شاو 5 وجی.امری 6 (1979)در جهت تبیین اثر بخشی درمانشناختی-رفتاری 7 (TC) افسردگی ارائه شده است.مقایسه بر روی تعداد 15 نفر از بیماران سر پایی مبتلا به افسرگی اساسی انجام شد که بطور تصادفی تحت سه موقعیت درمانی قرار گرفتند:1)درمانی که منحصرا بر مؤلفه فعالسازی رفتاری 8 (AB) در TC متمرکز است، 2)درمانی که هم شامل AB و هم آموزش مهارتهائی است که برای اصلاح افکار خود آیند (TA) 9 بکار می‌روند.اما مؤلفه‌های‌ TC که بر طرحواره مرکزی 10 متمرکز است را شامل نمی‌شود و 3)درمان کامل‌ TC . چهار نفر از شناخت درمانگران با تجربه تمام درمانها را بر عهده داشتند، علیرغم پیوستگی و یکپارچگی عالی پروتکلهای 11 درمانی که توسط درمانگران اجرا شد یک سوگیری واضح کفایت عملکرد TC را تحت تأثیر قرار داد.به این معنی که شواهدی بدست نیامد که نشان دهد درمان کامل‌ TC بلافاصله بعد از پایان درمان و یا بعد از 6 ماه دوره پیگیری نسبت به درمان مؤلفه‌ای‌ (AB یا TA) نتایج بهتری را ایجاد می‌کند.علاوه بر این هر دو شیوه درمانهای‌ AB (1)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامو TA مانند TC در تغییر تفکر منفی به خوبی تغییر دادن الگوهای اسنادی ناکار آمد مؤثر بودند. بالاخره اینکه الگوی اسنادی به خوبی براساس نتایج کوتاه مدت و بلند مدت موقعیت‌ AB قابل پیش‌بینی بود.اما براساس موقعیت‌ TC امکان پذیر نبود.مدل شناختی افسردگی(بک، راش، شاو و امری، 1979)اشاره دارد به اینکه افراد افسرده طرحواره‌های شناختی ثابتی دارند.همچنین به پیش فرضهای زیر بنایی اشاره دارد.که در نتیجه یادگیریهای اولیه بوجود می‌آیند.این طرحواره‌ها افراد را مستعد می‌کند تا رویدادهای زندگی را بصورت منفی تعبیر نمایند.مانند تحریفهای شناختی افکار خود آیند (CTA) که در نهایت منجر می‌شود به اینکه فرد افسرده رفتارهای افسردگی نشان دهد.درمان شناختی-رفتاری‌ TC افسردگی شامل مداخلاتی است که بر روی رفتار قابل مشاهده، تفکرات خود آیند ناکار آمد 1 .و طرحواره‌ها یا ساختارهای شناختی استنتاج شده زیر بنایی انجام می‌شود.درمان براساس یک شیوه تحول یابنده قرار دارد که در آن:درمانگر ابتدا بر روی تغییر رفتار آشکار متمرکز می‌شود، به مراجع برای ارزیابی و در صورت لزوم تصحیح تحریفهای وابسته به موقعیت 2 در تفکر آموزش می‌دهد.و بالاخره در جهت شناسایی و اصلاح کردن هرچه بیشتر طرحواره‌های پایدار افسردگی و ساختهای شناختی فرض شده تلاش می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.