Skip to main content
فهرست مقالات

هیجان ابراز شده و شخصیت

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : هیجان ابراز شده ،صفات شخصیتی ،روان پریشی

کلید واژه های ماشینی : هیجان ابراز شده ،هیجان ابراز شده‌ی بالا ،هیجان ابراز شده‌ی ،خویشاوندان ،خویشاوندان حائز هیجان ابراز ،خانواده‌های حائز هیجان ابراز ،ابراز شده‌ی خویشاوندان بیماران ،سطح هیجان ابراز ،حائز هیجان ابراز ،خویشاوندان بیماران ،ابراز شده‌ی خویشاوندان ،صفات شخصیتی ،بیماری در هیجان ابراز ،مقیاس سطح هیجان ابراز ،رویه‌های شخصیتی ،بیمار مبتلا به اختلال ،مزاحمت ،هیجان‌های مثبت ،شخصیتی گرمی رابطه مثبت ،رابطه مثبت ،مولفه مزاحمت ،نسبت به بیماری ،رویه‌های شخصیتی نوعدوستی ،صفت برونگرایی رابطه مثبت ،مولفه نگرش منفی نسبت ،منفی ،صفات شخصیت همبستگی ،هیجانی ،مداخله‌گری ،صفت شخصیتی

هدف:این پژوهش، به منظور بررسی رابطه میان سطح«هیجان ابراز شده»و «صفات شخصیتی»در خویشاوندان بیمارن روان‌پریش انجام شد.روش:81 بیمار مبتلا به اختلال روان پریشی که به روش در دسترس انتخاب شده بودند(50 مرد و 31 زن)به کمک مقیاس سطح هیجان ابراز شده‌ (EEL)، میزان«هیجان ابراز شده‌ی» خویشاوندان خود را تعیین و سپس 32 نفر از خویشاوندان بیماران(15 مرد و 17 زن)پرسشنامه تجدید نظر شده پنج عاملی شخصیت‌ (R-IPOEN) را تکمیل نمودند.داده‌های پژوهش به کمک روش‌های آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آنووای یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها:نتایج نشان دادند که بین«صفات شخصیتی»-روان نژندگرایی، برونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق گرایی و وجدان گرایی-و«هیجان ابراز شده»رابطه معنا داری وجود ندارد.اما بین یکی از مؤلفه‌های«هیجان ابراز شده»-مؤلفه مزاحمت و مداخله‌گری-و صفت وجدان گرایی رابطه و مثبت وجود دارد.این بررسی همچنین نشان داد که بین برخی از مؤلفه‌های«هیجان ابراز شده»و رویه‌های شخصیتی(بین مؤلفه نگرش منفی نسبت به بیماری با رویه‌های شخصیتی گرمی و هیجان‌های مثبت، رابطه مثبت، بین مؤلفه تحمل/انتظار با رویه شخصیتی گرمی رابطه مثبت، بین مؤلفه مزاحمت و مداخله‌گری با رویه‌های شخصیتی نوعدوستی، وظیفه‌شناسی و تلاش برای موفقیت رابطه مثبت)رابطه معنادار، مثبت یا منفی وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.