Skip to main content
فهرست مقالات

سازگاری روانی مادران کودکان مرزی و مادران کودکان عادی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1383 - شماره 31 و 32 (18 صفحه - از 120 تا 137)

کلید واژه های ماشینی : مادران کودکان ،مادران کودکان مرزی ،سازگاری روانی ،مادران کودکان عادی ،مقایسه سازگاری روانی مادران ،سازگاری روانی مادران ،کودکان عادی ،مرزی ،کودکان مرزی ،مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی ،مادران کودکان عقب‌مانده ،عادی ،کودکان عقب‌مانده ذهنی ،گروههای مادران کودکان مرزی ،کودکان عقب‌مانده ،سازگاری عاطفی ،بررسی و مقایسه سازگاری ،سازگاری اجتماعی ،میزان سازگاری روانی ،مادران دانش‌آموزان ،مقایسه سازگاری ،پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ،کودک مشکل‌دار بر مادر ،اجتماعی مادران کودکان ،مورد سازگاری روانی ،دانش‌آموزان مرزی ،میزان سازگاری ،پرسشنامه سازگاری ،تعداد افراد خانواده ،گروههای مادران کودکان

تحقیق حاضر با هدف«بررسی و مقایسه سازگاری روانی مادران کودکان مرزی(12-7)با مادران کودکان عادی شهر زاهدان»می‌باشد و به این منظور مادران دانش‌آموزان مرزی در سال اول ابتدایی به عنوان گروه اول و سپس مادران دانش‌آموزانی در همان کلاسها از طریق همتاسازی به عنوان گروه دوم انتخاب شدند.روش تحقیق علی مقایسه‌ای است، مرزی و عادی بودن کودکان با استفاده از تست لایتربا هوشبر 84-70مشخص و ابزار سنجش سازگاری روانی پرسشنامه سازگاری بل مقایسه‌های عاطفی و اجتماعی بود که شامل 62 سوال سه گزینه‌ای(بلی، خیر، نمی‌دانم)می‌شود.با جمع‌آوری داده‌های خام، اطلاعات حاصل از تعداد 202 دانش‌آموز(88 دختر و 114 پسر) جهت بررسی و مقایسه سازگاری روانی مادران مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و سه فرضیه در مورد سازگاری روانی، عاطفی و اجتماعی دو گروه؛بوسیله آزمون‌ t مورد تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج نشان داد که در میزان سازگاری روانی، عاطفی و اجتماعی مادران کودکان مرزی با مادران کودکان عادی از نظر آماری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.