Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی علل عدم استقبال عشایر بی سواد از دوره های آموزشی نهضت سوادآموزی از دیدگاه آموزشیاران در شهرستان فریدونشهر

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1379 - شماره 3 (12 صفحه - از 45 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : بررسی علل عدم استقبال عشایر ،عدم استقبال عشایر بی‌سواد ،نهضت سوادآموزی ،دوره‌های آموزشی نهضت سوادآموزی ،عدم استقبال عشایر ،سوادآموزی ،بررسی علل عدم استقبال ،آموزشیاران ،سوادآموزی از دیدگاه آموزشیاران ،عشایر بی‌سواد ،عدم شرکت عشایر بی‌سواد ،استقبال ،آموزشیاران زن و مرد ،عدم استقبال ،کلاسهای نهضت سوادآموزی ،آموزشیاران با مدرک تحصیلی ،سوادآموزی در سال تحصیلی ،بی‌سوادان به کلاسهای سوادآموزی ،بی‌سواد ،آموزشیاران در شهرستان فریدون‌شهر ،کلاسهای سوادآموزی ،کلاسهای سوادآموزی مورد تأیید ،دوره‌های نهضت سوادآموزی ،کلاسهای سوادآموزی عامل ،مدرک تحصیلی ،علت عدم استقبال عشایر ،عوامل خانوادگی ،خانوادگی ،زن و مرد ،بی‌سوادی

جامعهء ایرانی از سه بخش شهری،روستایی و عشایری تشکیل شده است.در میان عشایر ایران که متشکل از 69 ایل و 745 طایفهء مستقل است(سرشماری عشایر کوچنده، 6631)،ایل بختیاری وسیعترین ایل محسوب می‌شود. هدف اساسی این پژوهش بررسی علل عدم استقبال عشایر بی‌سواد از دوره‌های‌ آموزشی نهضت سوادآموزی از دیدگاه آموزشیاران در شهرستان فریدونشهر است که‌ در آن عوامل آموزشی،اجتماعی،فرهنگی،خانوادگی و فردی بررسی شده است. اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه‌های توزیعی بین صد نفر از آموزشیاران زن و مرد شاغل در نهضت سوادآموزی در سال تحصیلی 87-67 که به صورت تصادفی ساده‌ انتخاب گردیدند،به دست آمد.پرسشنامه حاوی 63 سؤال بسته پاسخ است. یافته‌های تحقیق نشان داد که در بین عوامل مختلف،عوامل خانوادگی بیشترین تأثیر و عوامل فردی کمترین تأثیر را بر عدم استقبال عشایر از دوره‌های نهضت سوادآموزی‌ دارند.همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین عوامل خانوادگی،اقتصادی،اجتماعی، آموزشی و فردی و عدم استقبال عشایر بی‌سواد از کلاسهای سوادآموزی رابطهء معناداری‌ وجود دارد.در ضمن مقایسهء نظرات آموزشیاران زن و مرد با مدارک تحصیلی و سابقهء کار مختلف در خصوص عوامل فرهنگی و آموزشی حاکی از تفاوت معنادار است،اما در مورد سایر عوامل نظریات یکسان است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.