Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر روشهای یادگیری و مطالعه مردر و پس ختام بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی در شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1379 - شماره 3 (14 صفحه - از 87 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی ،روشهای یادگیری و مطالعهء مردر ،روش یادگیری و مطالعهء پس‌ختام ،آزمون پیشرفت تحصیلی ،روشهای یادگیری ،روشهای یادگیری مطالعهء مردر ،روشهای یادگیری و مطالعه ،نمرات پیش‌آزمون پیشرفت تحصیلی ،مطالعهء پس‌ختام مطالعه ،پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،میانگین نمرات پیش‌آزمون پیشرفت ،مطالعهء مردر ،مردر ،تحصیلی ،روش مطالعهء پس‌ختام ،روش یادگیری و مطالعهء ،مطالعهء پس‌ختام ،مطالعهء مردر مطالعه ،مردر مطالعه می‌کنند ،پس‌ختام مطالعه می‌کنند ،یادگیری و مطالعه ،پس‌آزمون پیشرفت تحصیلی تفاوت ،مطالعهء مردر و پس‌ختام ،پس‌ختام ،پس‌آزمون پیشرفت تحصیلی ،مطالعه مردر ،پیش‌آزمون پیشرفت تحصیلی ،گروه آزمایشی ،مردر مطالعه ،روش مطالعهء مردر

هدف از این تحقیق بررسی روشهای یادگیری مطالعهء مردر1و پس‌ختام‌2بر پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌آموزان بود.سه فرضیهء اساسی دنبال گردید.فرضیهء اول این بود که‌ دانش‌آموزانی که با روش یادگیری و مطالعه مردر مطالعه می‌کنند،نسبت به‌ دانش‌آموزانی که با روش سنتی مطالعه می‌کنند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار هستند.فرضیهء دوم اینکه دانش‌آموزانی که با روش یادگیری و مطالعهء پس‌ختام مطالعه‌ می‌کنند،نسبت به دانش‌آموزانی که با روش سنتی مطالعه می‌کنند از پیشرفت‌ تحصیلی بیشتری برخوردار هستند.فرضیهء سوم اینکه دانش‌آموزانی که با روش‌ یادگیری و مطالعهء مردر مطالعه می‌کنند،نسبت به دانش‌آموزانی که با روش یادگیری‌ و مطالعهء پس‌ختام مطالعه می‌کنند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار هستند. نمونه مشتمل بر سه گروه:گروه گواه،گروه آزمایشی 1(روش مطالعهء پس‌ختام)و گروه آزمایشی 2(روش مطالعهء مدر)بودند.ابزار جمع‌آوری داده‌ها،آزمونهای‌ معلم ساخته در غالب آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون هوشی ریون برای گروه‌ سنی 71-01 ساله بود.براساس یافته‌های به دست آمده درحالی‌که بین سه گروه‌ مورد آزمایش در میانگین نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی هیچ‌گونه تفاوت‌ معنی‌داری وجود نداشت،ولی در میانگین نمرات در پس آزمون پیشرفت تحصیلی‌ تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید که ناشی از تأثیر متغیرهای مستقل بود.نتایج تحلیل‌ کوواریانس برای سه گروه با کنترل متغیرهای مداخله‌گر،نشان داد که فرضیهء اول و دوم در سطح اعتماد 69 درصد (P-0/04) تأیید شدند و فرضیهء سوم که تفاوت‌ بین دو روش یادگیری و مطالعه بود تأیید نگردید.در این تحقیق مشخص شد که‌ دانش‌آموزانی که با روشهای جدید یادگیری و مطالعه درس می‌خواندند،از پیشرفت‌ تحصیلی بیشتری برخوردار بودند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.