Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آثار فشار روانی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری مدیران

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1379 - شماره 3 (16 صفحه - از 115 تا 130)

کلید واژه های ماشینی : فشار روانی ،کیفیت تصمیم‌گیری مدیران ،بررسی آثار فشار روانی ،عوامل سازمانی بر کیفیت ،کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شرکت ،عوامل سازمانی ،آثار فشار روانی ،کیفیت تصمیم‌گیری مدیران مؤثر ،عوامل سازمانی فشار روانی ،تصمیم‌گیری مدیران ،کیفیت تصمیم‌گیری ،عوامل فشار روانی ،گرانباری نقش ،امنیت شغلی ،فشار روانی بر کیفیت ،مدیران شرکت ،نقش بر کیفیت تصمیم‌گیری ،خط‌مشی سازمان بر کیفیت ،امنیت شغلی بر کیفیت ،ابهام نقش ،تأثیر عوامل سازمانی فشار ،فرضیهء فرعی ،بررسی تأثیر فشارهای روانی ،برابر فشار روانی ،گرانباری ،مورد تهاجم فشار روانی ،سازمان بر کیفیت تصمیم‌گیری ،نتایج فرضیهء فرعی ،قشرها در برابر فشار ،فرضیهء

امروزه،استرس یا فشار روانی،یکی از مسائل همه‌گیری است که انسانها به آن مبتلا می‌باشند.دامنهء نفوذ استرس از زندگی فردی به زندگی سازمانی سریع است.عوامل‌ فشار روانی(استرس‌زاها)،هر آنچه که باشند،در موقعیت‌های مختلف آثار و عواقبی‌ را برای انسان به همراه دارند.در این میان،مدیران را یکی از حساترین قشرها در برابر فشار روانی معرفی نموده‌اند.با توجه به اینکه،حرفهء مدیریت با مقولهء تصمیم‌گیری اجین شده است،بنابراین،اگر مدیران مورد تهاجم فشار روانی قرار گیرند،آثار آن به سرعت بر کیفیت تصمیم‌گیری آنها اثر گذاشته و چه بسا،آن را دچار مشکلاتی می‌نماید. هدف از انجام این تحقیق،بررسی آثار فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران جامعهء مورد مطالعه،بوده است.برای انجام این تحقیق، یک فرضیهء اصلی و چهار فرضیهء فرعی تدوین گردید.فرضیهء اصلی عبارت است از: فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شرکت تولید مواد اولیهء الیاف مصنوعی‌ (D.M.T) مؤثر است.به منظور انجام پژوهش، پرسشنامه‌ای با 23 سؤال از نوع بسته با استفاده از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت،در بین‌ مدیران شرکت‌ D.M.T توزیع گردید و پس از جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات، با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش،نشان می‌دهد که فشار روانی ناشی از عوامل‌ سازمانی،به نحوی با ابهام نقش،سنگینی و گرانباری نقش(کمی و کیفی)،خطمشی‌ سازمان و نداشتن امنیت شغلی مرتبط است.همچنین،براساس نتایج حاصل،می‌توان‌ اظهار نمود که عوامل سازمانی فشار روانی،بر کیفیت تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ D.M.T در استان اصفهان مؤثر بوده است.در پایان،پیشنهادهایی که از نتایج به دست‌ آمد،ارائه گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.