Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش و جایگاه وسایل کمک آموزشی در برنامه درسی علوم تجربی دوره راهنمایی و بررسی میزان کاربرد آنها

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 45 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : وسایل کمک‌آموزشی، استفادهء معلمان از وسایل کمک‌آموزشی، مواد و وسایل کمک‌آموزشی، علوم تجربی، معلمان، تدریس، دبیران، پژوهش، استفاده از وسایل کمک‌آموزشی، جایگاه وسایل کمک‌آموزشی

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر در استفادهء معلمان از وسایل‌ کمک‌آموزشی،دلایل استفاده نکردن معلمان از وسایل کمک‌آموزشی و نیز ارائه‌ راهبردهایی به منظور استفادهء بهتر از تکنولوژی آموزشی در تدریس علوم تجربی‌ انجام گرفته است. پژوهشگر برای مشخص نمودن این اهداف پنج سؤال ویژه دربارهء نقش و جایگاه مواد و وسایل کمک‌آموزشی درنظر گرفته است و درصدد پاسخگویی به‌ این سؤالات می‌باشد.روش پژوهش،روش توصیفی-پیمایشی است.ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که پژوهشگر تنظیم کرده و پس از تأیید کارشناسان و برآورد اعتبار آن،بین دبیران علوم تجربی توزیع گردیده است. شیوه‌های آماری استفاده‌شده عبارت‌اند از آمار توصیفی و استنباطی که بدین وسیله‌ به تجزیه و تحلیل یافته‌ها پرداخته شده است.نتایج به‌دست آمده به شرح زیر می‌باشد: 1-مؤثرترین و کارآمدترین عوامل،در استفاده از وسایل کمک‌آموزشی،استفاده از شیوه و روش تدریس مناسب است. 2-مهمترین عامل بازدارنده‌هء معلمان در استفاده از وسایل کمک‌آموزشی تعداد زیاد دانش‌آموزان در کلاسهای آموزشی علوم تجربی است. 3-به عقیدهء دبیران،مهمترین تأثیری که وسایل کمک‌آموزشی در میزان یادگیری‌ دارد عبارت است از:افزایش سرعت،دقت،توجه،کار و فعالیت دانش‌آموز که این‌ امر آموزش را به طرف محور قرار دادن دانش‌آموز سوق می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"(**)-کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی کارشناسان و برآورد اعتبار آن،بین دبیران علوم تجربی توزیع گردیده است. 2-مهمترین عامل بازدارنده‌هء معلمان در استفاده از وسایل کمک‌آموزشی تعداد زیاد 4-تأثیر استفاده از مواد و وسایل کمک‌آموزشی در میزان یادگیری دانش‌آموزان از نظر (1)- Edgar Dale علوم تجربی تأکید دارد و ضمن این‌گونه پژوهشها اشاره به شیوه‌هایی شده است که‌ اعمال این شیوه‌ها در تدریس علوم تجربی مستلزم استفادهء بهینه از ابزار و وسایل‌ در این پژوهش آمده است که سالهاست که آموزش علوم در ژاپن از طریق‌ جدول شمارهء 1-توزیع دبیران علوم تجربی از نظر سطح تحصیلی به تفکیک جنسیت طبق داده‌های جدول شمارهء 1 اکثر دبیران علوم تجربی بدون توجه به جنسیت با علوم تجربی بوده و کمترین فراوانی مربوط به معلمان دیپلم(8/6 درصد)می‌باشد. نتایج این جدول نتیجه گرفته می‌شود که اکثر دبیران متناسب با مدرک تحصیلی خود به‌ (1)- Cronbachs Alpha تدریس علوم تجربی پرداخته‌اند،یعنی تعداد 821 نفر(19/4 درصد)با مدرک فوق دیپلم‌ نتایج جدول شمارهء 2 نشان می‌دهد بیشترین درصد پاسخها در سطح زیاد و (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول شمارهء 5 نشان می‌دهد،بیشترین درصد پاسخها در سطح زیاد و این نتایج نشان می‌دهد که اکثریت قاطع دبیران(بیش از 59 درصد)نقش مواد و همانطور که در متن مقاله از نظر صاحب‌نظران علوم تربیتی نیز عنوان شده این شیوه‌ انتقال مطالب از این طریق،به کمک معلمان که مستلزم استفاده از وسایل و مواد کمک‌آموزشی است یا که در این پژوهش شرکت کرده‌اند و همچنان‌که در متن مقاله نیز اشاره شده است این‌ دلایل عدم استفاده معلمان از امکانات و وسایل کمک‌آموزشی ذکر شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.