Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش و جایگاه وسایل کمک آموزشی در برنامه درسی علوم تجربی دوره راهنمایی و بررسی میزان کاربرد آنها

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1379 - شماره 4 (14 صفحه - از 45 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : معلمان از وسایل کمک‌آموزشی ،وسایل کمک‌آموزشی ،استفاده از وسایل کمک‌آموزشی ،علوم تجربی ،کمک‌آموزشی ،مواد و وسایل کمک‌آموزشی ،تدریس علوم تجربی ،روش تدریس ،دبیران علوم تجربی ،استفادهء معلمان از وسایل ،دانش‌آموزان در کلاسهای آموزشی ،کلاسهای آموزشی علوم تجربی ،تدریس علوم ،برنامهء درسی علوم تجربی ،درصد پاسخها در سطح ،جدول شمارهء ،تکنولوژی آموزشی ،شیوه و روش تدریس ،درسی علوم ،استفاده از وسایل ،روش توصیفی ،نتایج جدول شمارهء ،شمارهء ،توصیفی ،توزیع فراوانی ،مواد و وسایل ،وسایل کمک آموزشی ،استفادهء معلمان ،درصد پاسخها ،آمار توصیفی

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر در استفادهء معلمان از وسایل‌ کمک‌آموزشی،دلایل استفاده نکردن معلمان از وسایل کمک‌آموزشی و نیز ارائه‌ راهبردهایی به منظور استفادهء بهتر از تکنولوژی آموزشی در تدریس علوم تجربی‌ انجام گرفته است. پژوهشگر برای مشخص نمودن این اهداف پنج سؤال ویژه دربارهء نقش و جایگاه مواد و وسایل کمک‌آموزشی درنظر گرفته است و درصدد پاسخگویی به‌ این سؤالات می‌باشد.روش پژوهش،روش توصیفی-پیمایشی است.ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که پژوهشگر تنظیم کرده و پس از تأیید کارشناسان و برآورد اعتبار آن،بین دبیران علوم تجربی توزیع گردیده است. شیوه‌های آماری استفاده‌شده عبارت‌اند از آمار توصیفی و استنباطی که بدین وسیله‌ به تجزیه و تحلیل یافته‌ها پرداخته شده است.نتایج به‌دست آمده به شرح زیر می‌باشد: 1-مؤثرترین و کارآمدترین عوامل،در استفاده از وسایل کمک‌آموزشی،استفاده از شیوه و روش تدریس مناسب است. 2-مهمترین عامل بازدارنده‌هء معلمان در استفاده از وسایل کمک‌آموزشی تعداد زیاد دانش‌آموزان در کلاسهای آموزشی علوم تجربی است. 3-به عقیدهء دبیران،مهمترین تأثیری که وسایل کمک‌آموزشی در میزان یادگیری‌ دارد عبارت است از:افزایش سرعت،دقت،توجه،کار و فعالیت دانش‌آموز که این‌ امر آموزش را به طرف محور قرار دادن دانش‌آموز سوق می‌دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.