Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ادراک کلمات و تصاویر با ارزشها

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1379 - شماره 5 (12 صفحه - از 13 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : ادراک کلمات و تصاویر ،آزمونهای آماری ضریب همبستگی ،دختر و پسر ،ادراک کلمات ،ادراک مذهبی با ارزش ،تحلیل واریانس ،ادراک اجتماعی ،ضریب همبستگی ،کلمات و تصاویر ،ارزش مذهبی ،ادراک تصاویر ،مذهبی ،ارزشهای اجتماعی ،زیباشناختی ،ارزشهای هنری ،ارزشها تفاوت معنادار ،ارزشهای زیباشناختی ،مطالعهء ارزشها ،آستانهء ادراک ،ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون ،ارزشهای ششگانهء مذهبی ،تفاوت معنادار ،ارزشهای نظری ،ادراک مذهبی ،ارزشهای ششگانهء ،مطالعهء ،رابطهء ادراک ،دانشجویان دختر و پسر ،معنادار ،زیباشناختی اهمیت

ارزشها نقش مهمی در تعامل اجتماعی و انتخاب روابط بین فردی ایفا می‌کنند.تبلور چنین نقشی در ادراک اجتماعی از طریق سنجش‌آستانهء ادراک کلمات و تصاویر بار ارزشی قابل مطالعه‌ای دارد.هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین‌ ارزشهای اجتماعی و ادراک کلمات و تصاویر رابطه‌ای وجود دارد؟اگر چنین‌ رابطه‌ای وجود داشته باشد،آیا این ادراک بین دختر و پسر متفاوت است؟به منظور پاسخ به سؤالات فوق از پرسشنامهء مطالعهء ارزشهای آلپورت-ورنون و لیندزی و سنجش آستانهء ادراک تعدادی کلمات و تصاویر متناسب با ارزشهای ششگانهء مذهبی،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،نظری و زیباشناختی(هنری)به کمک‌ محرک‌نما استفاده شده است.طرح پژوهش از نوع پس رویدادی است که با روش‌ آزمایش در یک گروه 021 نفری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد رودهن انجام شده است.نتایج نشان داد که بین ارزشهای هنری،اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و نظری با ادراک تصاویر مربوط به خودشان همبستگی مثبت و بین‌ ادراک مذهبی با ارزش مذهبی همبستگی منفی وجود دارد.همچنین در مقایسهء نمرات پرسشنامه و آستانهء ادراک تصاویر دختران و پسران در برخی ارزشها تفاوت‌ معنادار مشاهده شده است(دختران به ترتیب به ارزشهای زیباشناختی،نظری و اقتصادی و پسران به ترتیب به ارزشهای نظری،اقتصادی و زیباشناختی اهمیت‌ می‌دهند.از نظر ارزشهای مذهبی،سیاسی و اجتماعی بین نمرات پرسشنامه و ادراک‌ دختران و پسران تفاوت معناداری وجود نداشت).نتایج فوق با استفاده از آزمونهای‌ آماری ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل واریانس و آزمون توکی‌ به دست آمده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.