Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه حافظه و شناخت در بیماران افسرده، وسواس و افراد بهنجار

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1379 - شماره 5 (16 صفحه - از 25 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : افسرده ،بیماران افسرده ،بهنجار ،حافظه در بیماران افسرده ،گروه بهنجار ،افراد بهنجار ،وسواس و افراد بهنجار ،شناخت تفاوت معنی‌داری وجود ،حافظه تفاوت معنی‌داری وجود ،رگرسیون حافظه با سن ،سن در گروه بهنجار ،تفاوت معنی‌داری وجود ،سن در گروه وسواس ،سن در گروه افسرده ،بیماران وسواس ،رگرسیون شناخت با سن ،حافظه تفاوت معنی‌داری ،شناخت تفاوت معنی‌داری ،مورد از افراد بهنجار ،حافظه در بیماران ،مورد بیمار وسواس ،حافظه و شناخت ،مورد بیمار افسرده ،تفاوت معنی‌داری ،حافظهء دیداری تفاوت معنی‌داری ،شناخت مردان از زنان ،مردان در گروه بهنجار ،معنی‌داری ،گروه وسواس ،تصاویر مربوط به حافظهء

هدف از این تحقیق،تعیین مشکلات شناخت و حافظه در بیماران افسرده و وسواس و مقایسهء آنها با افراد بهنجار است.نمونه‌هایی که تحت آزمون قرار گرفتند شامل 81 مورد بیمار وسواس اجباری و 91 مورد بیمار افسرده بود که به بیمارستان سینا و همچنین مطب روانپزشکان همدان از مهرماه 7731 تا اردیبهشت‌ماه 8731 مراجعه‌ کرده بودند.همچنین 83 مورد از افراد بهنجار که هیچ‌گونه سابقهء مصرف داروی‌ روانگردان و یا مراجعه به روانپزشک را نداشتند،به‌طور تصادفی انتخاب شدند و با بیماران فوق مقایسه گردیدند. تحقیق به روش علی-مقایسه‌ای انجام شد و از روش آماری تحلیل واریانس و آزمون‌ ẓtẒ استفاده گردید. فرضیه‌های تحقیق این بود که بین بیماران وسواس و افسرده و گروه بهنجار در حافظه تفاوت معنی‌داری وجود دارد.همچنین بین بیماران وسواس و افسرده و گروه‌ بهنجار از نظر شناخت تفاوت معنی‌داری وجود دارد.بین سه گروه وسواس و افسرده‌ و بهنجار از نظر سنی و جنسی در یادآوری مطالب مربوط به حافظه و شناخت تفاوت‌ معنی‌دار وجود دارد. نتایج نشان داد که بیماران وسواس و افسرده در مقایسه با گروه بهنجار از نظر حافظه تفاوت معنی‌داری دارند.در شناخت تفاوتی بین سه گروه مشاهده نشد.فقط در گروه بهنجار در بین زنان و مردان از نظر شناخت تفاوت معنی‌داری به دست آمد و میزان شناخت مردان از زنان بیشتر بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.