Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1379 - شماره 5 (22 صفحه - از 59 تا 80)

کلید واژه های ماشینی : فشار شغلی ،فشار شغلی تفاوت معناداری ،شغلی ،ایجاد فشار شغلی تفاوت ،مدیران و دبیران ،ایجاد فشار شغلی ،ساختار نامناسب سازمانی ،امنیت شغلی ،عدم امنیت شغلی ،مدیران بیش از دبیران ،استرس شغلی ،فشار روانی ،عامل ایجاد فشار شغلی ،تفاوت معناداری وجود ،تأثیر عدم امنیت شغلی ،فشار شغلی مدیران ،جدول شمارهء ،تأثیر ساختار نامناسب سازمانی ،کار موجب فشار شغلی ،ساختار نامناسب ،نامناسب سازمانی ،زنان و مردان ،ایجاد فشار ،نامناسب ،نامناسب کار ،شمارهء ،امکانات فیزیکی نامناسب ،نقش در ایجاد فشار ،تفاوت معناداری ،فیزیکی نامناسب

به منظور تعیین و توصیف عوامل استرس‌زا برای مدیران و دبیران 352 نفر از مدیران و دبیران(002 دبیر و 35 مدیر)در شهر اصفهان از طریق نمونه‌گیری‌ طبقه‌ای متناسب و تصادفی ساده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.در این بررسی با استفاده از روش تحقیق پیماشی-توصیفی و با ابزار پرسشنامهء محقق ساخته(مرکب از 36 سؤال بسته پاسخ با مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت)به جمع‌آوری اطلاعات موردنظر پرداخته شد. برای سنجش و معرفی وضعیت گروه اصلی گروههای فرعی(که برحسب مقام، جنس،سن و سالهای خدمت تقسیم‌بندی شده‌اند)از روش فراوانی درصدی و از آزمونهای خی دو،تی،تحلیل واریانس و توکی استفاده به عمل آمد.یافته‌های به‌ دست آمده حاکی از وجود 36 منبع استرس‌زا در شغل مدیران و دبیران بوده است. منابع مزبور در قالب 7 سؤال پژوهشی به شرح زیر مطرح گردید: آیا به نظر مدیران و دبیران،امکانات فیزیکی نامناسب کار،سنگینی کار،تعارض‌ نقش،عدم امنیت شغلی،ساختار نامناسب سازمانی و عدم رشد حرفه‌ای موجب فشار شغلی می‌گردد.علاوه بر آن،در هرکدام از 7 سؤال بالا به مقایسهء نظرات مدیران و دبیران،زنان و مردان،پاسخگویان سنین و سالهای مختلف خدمت پرداخته شد.نتایج‌ تحقیق نشان داد که میزان اهمیت و تأثیر عوامل فشارزا به صورت زیر می‌باشد: امکانات فیزیکی نامناسب کار(85/8 درصد)،گرانباری(24 درصد)،عدم رشد حرفه‌ای(83 درصد)،روابط نامناسب کاری(82 درصد)،ساختار نامناسب سازمانی‌ (62 درصد)،تعارض نقش(52/6 درصد)و عدم امنیت شغلی(12/6 درصد). در نهایت براساس یافته‌های پژوهشی حاضر،پیشنهادهایی برای استفادهء مدیران و دبیران و همچنین پژوهشگران آینده ارائه گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.