Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عملکرد حافظه سمعی دانش آموزان نابینا و عادی و حافظه بصری دانش آموزان ناشنوا و عادی

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1379 - شماره 5 (14 صفحه - از 81 تا 94)

کلید واژه های ماشینی : حافظهء دراز‌مدت از مجموع ،بصری ،نمرات حافظهء ،شنوایی دانش‌آموزان نابینا ،حافظهء بصری از مجموع ،نمرات حافظهء بصری ،حافظهء بصری ،حافظهء کوتاه‌مدت از مجموع ،برآورد شدهء نمرات حافظهء ،شنوایی از مجموع نمرات ،دانش‌آموزان نابینا ،حافظهء دراز‌مدت ،دانش‌آموزان ناشنوا ،شدهء نمرات حافظهء دراز‌مدت ،شدهء نمرات حافظهء بصری ،دراز‌مدت از مجموع نمرات ،حافظهء کل شنوایی ،نمرات حافظهء بصری دانش‌آموزان ،شدهء نمرات گروههای سنی ،نمرات دانش‌آموزان عادی ،نمرات حافظهء کوتاه‌مدت ،نمرات عملکرد حافظهء ،حافظهء بصری دانش‌آموزان ناشنوا ،حافظهء ،نمرات حافظهء دراز‌مدت ،عملکرد حافظهء بصری دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان نابینا و عادی ،حافظهء بصری دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان ناشنوا و عادی ،عادی

هدف از این پژوهش مقایسهء عملکرد حافظهء سمعی و بصری دانش‌آموزان دختر و پسر ناشنوا،نابینا،و عادی در گروههای سنی 8 و 01 و 21 سالهء استان کرمان در سال تحصیلی 87-77 بود.نمونهء این تحقیق 072 دانش‌آموز در سه گروه 09 نفری بودند.گروه عادی به‌طور تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند.ابزار این تحقیق از دو آزمون تشکیل می‌شد،آزمون حافظهء وکسلر که در مورد گروه عادی و نابینا اجرا شد و آزمون کیم-کاراد که در مورد گروه ناشنوا و عادی اجرا شد.در این گروهها، حافظهء کوتاه‌مدت،درازمدت،کل شنوایی و حافظهء بصری ارزیابی گردید.نمرات‌ حافظهء درازمدت از مجموع نمرات خرده آزمون‌های اطلاعات عمومی،جهت‌یابی‌ زمانی-مکانی و کنترل ذهنی وکسلر و نمرات حافظهء کوتاه‌مدت از مجموع نمرات‌ خرده آزمون‌های تکرار ارقام و حافظهء منطقی وکسلر تشکیل می‌شد.نمرات حافظهء کل شنوایی از مجموع نمرات حافظهء درازمدت و حافظهء کوتاه‌مدت تشکیل‌ می‌گردید.نمرات حافظهء بصری از مجموع نمرات سه مرحلهء آزمون کیم-کاراد تشکیل می‌شد.چنین فرض شد که تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات حافظهء درازمدت،کوتاه‌مدت و کل شنوایی دانش‌آموزان نابینا و عادی و حافظهء بصری‌ دانش‌آموزان ناشنوا و عادی وجود دارد نتایج تحلیل مانوا نشان داد که نمرات عملکرد حافظهء درازمدت،کوتاه‌مدت و کل شنوایی دانش‌آموزان نابینا به‌طور معنی‌داری‌ بیشتر از نمرات دانش‌آموزان عادی بود .(P>0/05) نمرات عملکرد حافظهء بصری‌ دانش‌آموزان ناشنوا به عکس به‌طور معنی‌داری کمتر از نمرات دانش‌آموزان عادی‌ بود .(P-0) تأثیر متقابل بین سن و عضویت گروهی عادی و نابینا با توجه به حافظهء درازمدت،کوتاه‌مدت،و کل شنوایی معنی‌دار بود،یعنی با افزایش سن تفاوت بین دو گروه نابینا و عادی کاهش می‌یافت‌ .(P>0/05)

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.