Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل فرم E در شهر اهواز

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 26 (20 صفحه - از 17 تا 36)

کلیدواژه ها : هنجاریابی ،ساختار عاملی ،پرسشنامهء شخصیت 61 عاملی کتل فرم‌ E ،نمره‌های استاندارد دهگانه

کلید واژه های ماشینی : عاملی شخصیت کتل فرم ،عاملی شخصیت کتل ،PF ،کتل ،هنجار نمره‌های استاندارد دهگانه ،نمره‌های استاندارد دهگانه ،کتل فرم ،عاملی کتل فرم ،تفسیر نمره‌های خام هر ،کتل فرم PF ،کتل فرم E ،نمره‌های استاندارد ،عاملی شخصیت ،پرسشنامهء ،هنجار نمره‌های استاندارد ،استاندارد دهگانه ،پرسشنامهء PF ،تفسیر نمره‌های خام ،پرسشنامهء شخصیت ،عاملی کتل ،نمره‌های خام هر ،پایایی آزمون ،نمرهء استاندارد دهگانه ،عاملی پرسشنامهء PF ،فرم PF ،تحلیل عوامل ،هنجاریابی پرسشنامهء شخصیت ،روایی آزمون ،نمره‌های خام ،خام

هدف از این پژوهش هنجاریابی پرسشنامهء شخصیت 61 عاملی کتل فرم‌ E (کتل، ایبر،تاتسوئوکا،0791)و سنجش پایایی و روایی آن بود.به همین منظور 315 نفر از کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی با روش تصادفی چند مرحله‌ای‌ انتخاب شدند.پرسشنامهء 61 عاملی شخصیت کتل فرم‌ PF-E)E 61)با روش‌ مصاحبهء انفرادی تکمیل شد.با استفاده از تحلیل عوامل،روایی آزمون مورد بررسی قرار گرفت.براساس نتایج به دست آمده ارزش ویژه 61 عامل بالاتر از یک بود که نشان‌دهندهء وجود روایی عاملی پرسشنامه است.با روش آلفای‌ کرونباخ،پایایی آزمون با خطای معیار اندازه‌گیری 1/510 برابر با 0/15به دست‌ آمد.ضرایب به دست آمده برای پایایی عامل‌های آزمون رضایت‌بخش نبود، اما ضرایب روایی برای 61 عامل حد اقل شرط لازم را داشتند.پس از تحلیل‌ داده‌ها به منظور تفسیر نمره‌های خام هر عامل به‌طور جداگانه هنجارهای‌ درصدی و هنجار نمره‌های استاندارد دهگانه‌ (sten) تهیه گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.