Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجویان: اثر تعدیل کننده سرسختی روان شناختی

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 26 (22 صفحه - از 77 تا 98)

کلیدواژه ها : سرسختی روان‌شناختی ،شیوه‌های مقابله با استرس ،بهداشت‌ روان دانشجویان

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای مقابله با استرس ،مقابله با استرس ،سرسختی روان‌شناختی ،راهبردهای مقابله ،سلامت روانی ،سرسخت ،روان‌شناختی ،پرسشنامهء سرسختی روان‌شناختی نمرهء ،استفاده از راهبردهای مقابله‌ای ،راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار استفاده ،راهبردهای مقابله‌ای ،مقابله‌ای ،مقابلهء ،پرسشنامهء سرسختی ،شیوه‌های مقابله با استرس ،اختلالات روانی ،روشهای مقابله ،پرسشنامهء راهبردهای مقابله ،شیوه‌های مقابله ،افراد غیر سرسخت ،تعدیل‌کنندهء سرسختی روان‌شناختی ،سال ورود به دانشگاه ،مقابله‌ای و سلامت روانی ،مورد افراد سرسخت ،راهبردهای مقابله‌ای مسأله‌مدار ،پرسشنامهء سلامت ،نشانگان اختلالات روانی ،پرسشنامهء ،افراد سرسخت ،شیوه‌های مقابله‌ای

هدف پژوهش حاضر با پیگیری روند مطالعات مربوط به سرسختی‌ روان‌شناختی و توجه به نتایج به دست آمده در مورد افراد سرسخت،به‌ بررسی نقش تعدیل‌کنندهء سرسختی روان‌شناختی در ارتباط بین راهبردهای‌ مقابله‌ای و سلامت روانی می‌پردازد.نمونهء مورد بررسی شامل 002 نفر از دانشجویان(951 دختر و 14 پسر)سال اول و دوم رشتهء روان‌شناختی عمومی‌ و بالینی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان بودند.به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامهء سرسختی اهواز،پرسشنامهء راهبردهای مقابله با استرس پارکر و اندلر(0991)و پرسشنامهء سلامت عمومی 82- GHQ استفاده شد.نتایج‌ ضریب همبستگی پارشیال بین متغیرهای موجود و بررسی متغیرهای مربوط به‌ جنس و سال ورود به دانشگاه نشان داد که رابطهء میان سرسختی روان‌شناختی با راهبردهای مقابلهء مسأله‌مدار و اجتنابی،مثبت و با راهبرد مقابلهء هیجان‌مدار منفی و پایا بود.همچنین نتایج تحلیل واریانس چند عاملی نشان داد دانشجویانی که در پرسشنامهء سرسختی روان‌شناختی نمرهء بالا آورده بودند، از نظر پایایی بیشتر از راهبردهای مقابله‌ای مسأله‌مدار و کمتر از راهبردهای‌ مقابله‌ای هیجان‌مدار استفاده می‌کردند،درحالی‌که دانشجویانی که در پرسشنامهء سرسختی روان‌شناختی نمرهء پایین آورده بودند از نظر پایایی بیشتر از راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار استفاده می‌کردند.این بررسی همچنین‌ نشان داد که افراد دارای سرسختی بالا بیش از افراد دارای سرسختی پایین،از سلامت روان برخوردار بودند و میزان نشانه‌های جسمانی،نشانگان اضطراب‌ و اختلال خواب و افسردگی در آنها کمتر از افراد غیر سرسخت بود.ارتباط متغیرهای جنس و سال ورود به دانشگاه با سرسختی روان‌شناختی،استفاده از راهبردهای مقابله‌ای مسأله‌مدار،هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار و زیرمقیاس‌های‌ مختلف پرسشنامهء سلامت عمومی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.