Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر معلولیت جانبازان 25 درصد به بالا بر مسائل خانواده از دیدگاه همسران آنها در شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 99 تا 114)

کلیدواژه ها :

رفتار اجتماعی ،جانباز ،مدیریت خانواده ،جنگ تحمیلی ،روابط عاطفی ،مسائل خانواده

کلید واژه های ماشینی : جانبازان، تأثیر معلولیت جانبازان، معلولیت جانبازان، خانواده، معلولان، پژوهش بررسی تأثیر معلولیت جانبازان، میانگین میزان تأثیر معلولیت جانبازان، همسران، رفتار اجتماعی اعضای خانواده، مسائل خانواده از دیدگاه همسران

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا بر مسائل خانوادگی از دیدگاه همسران آنها در شهر اصفهان بود.سؤالات اصلی‌ شش بعد مدیریت خانواده،امور تربیتی فرزندان،روابط عاطفی و روانی‌ اعضای خانواده،امور تحصیلی فرزندان،رفتار اجتماعی اعضای خانواده و امور اقتصادی و معیشتی خانواده را پوشش داده است.جامعهء آماری پژوهش‌ 081 جانباز بود که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند.به منظور جمع‌آوری‌ داده‌ها پرسشنامه‌ای در دو قسمت جمعیت‌شناختی و رضایت از زندگی‌ 23 سؤال بسته پاسخ با طیف لیکرت طراحی گردید که ضریب پایایی آن پس‌ از محاسبه برای هریک از ابعاد ششگانه براساس میانگین آلفای کرونباخ‌ 0/78 برآورد گردید.نتایج به دست آمده در مورد سؤالات پژوهش نشان داد که معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا بر روی مدیریت خانواده،امور تربیتی‌ فرزندان،روابط عاطفی و روانی اعضای خانواده،امور تحصیلی فرزندان و امور اقتصادی و معیشتی خانواده بیش از حد متوسط با احتمال 59 درصد تأثیر داشت؛ولی بر روی رفتار اجتماعی اعضای خانواده کمتر از حد متوسط بود.

خلاصه ماشینی:

"2-آیا معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا بر روی امور تربیتی فرزندان آنان از دیدگاه‌ 3-آیا معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا بر روی روابط عاطفی و روانی اعضای خانواده‌ از دیدگاه همسران آنها تأثیر دارد؟ 4-آیا معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا بر روی امور تحصیلی فرزندان از دیدگاه‌ 5-آیا معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا بر روی رفتار اجتماعی اعضای خانواده از 6-آیا معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا بر روی امور اقتصادی و معیشتی خانواده از معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا از نظر همسران آنها بر روی مدیریت خانواده تأثیر سؤال 2-آیا معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا بر روی امور تربیتی فرزندان از دیدگاه‌ معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا از نظر همسران آنها بر روی امور تربیتی فرزندان‌ معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا از نظر همسران آنها بر روی روابط عاطفی و روانی‌ سؤال 4-آیا معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا بر روی امور تحصیلی فرزندان از دیدگاه‌ معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا از نظر همسران آنها بر روی امور تحصیلی فرزندان‌ معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا از نظر همسران آنها بر روی رفتار اجتماعی اعضای‌ معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا از نظر همسران آنها بر روی امور اقتصادی و معیشتی‌ آزمون‌ t نیز بیانگر این است که معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا از نظر جانبازان در سطح خطای 0/50از نظر همسران آنها بر روی امور تحصیلی فرزندان می‌باشد. -براساس نتایج جدول 3 معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا از نظر همسران آنها بیش از"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.