Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر معلولیت جانبازان 25 درصد به بالا بر مسائل خانواده از دیدگاه همسران آنها در شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 26 (16 صفحه - از 99 تا 114)

کلیدواژه ها : جنگ تحمیلی ،جانباز ،مدیریت خانواده ،رفتار اجتماعی ،روابط عاطفی ،مسائل خانواده

کلید واژه های ماشینی : تأثیر معلولیت جانبازان ،میانگین میزان تأثیر معلولیت جانبازان ،معلولیت جانبازان ،خانواده از دیدگاه همسران ،مقایسهء میانگین میزان تأثیر معلولیت ،رفتار اجتماعی اعضای خانواده ،تأثیر معلولیت ،امور تحصیلی فرزندان ،امور تربیتی فرزندان ،مدیریت خانواده ،روابط عاطفی و روانی ،روابط عاطفی ،همسران جانبازان ،دیدگاه همسران ،رفتار اجتماعی ،اعضای خانواده ،مسائل خانواده ،فرزندان از دیدگاه همسران ،تربیتی ،تحصیلی ،تحصیلی فرزندان ،مسائل خانوادگی ،تربیتی فرزندان ،میزان افسردگی گروه جانبازان ،میزان افسردگی ،خانوادگی ،معلولان عادی ،امور تربیتی ،اعضای خانواده تأثیر ،امور اقتصادی و معیشتی

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا بر مسائل خانوادگی از دیدگاه همسران آنها در شهر اصفهان بود.سؤالات اصلی‌ شش بعد مدیریت خانواده،امور تربیتی فرزندان،روابط عاطفی و روانی‌ اعضای خانواده،امور تحصیلی فرزندان،رفتار اجتماعی اعضای خانواده و امور اقتصادی و معیشتی خانواده را پوشش داده است.جامعهء آماری پژوهش‌ 081 جانباز بود که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند.به منظور جمع‌آوری‌ داده‌ها پرسشنامه‌ای در دو قسمت جمعیت‌شناختی و رضایت از زندگی‌ 23 سؤال بسته پاسخ با طیف لیکرت طراحی گردید که ضریب پایایی آن پس‌ از محاسبه برای هریک از ابعاد ششگانه براساس میانگین آلفای کرونباخ‌ 0/78 برآورد گردید.نتایج به دست آمده در مورد سؤالات پژوهش نشان داد که معلولیت جانبازان 52 درصد به بالا بر روی مدیریت خانواده،امور تربیتی‌ فرزندان،روابط عاطفی و روانی اعضای خانواده،امور تحصیلی فرزندان و امور اقتصادی و معیشتی خانواده بیش از حد متوسط با احتمال 59 درصد تأثیر داشت؛ولی بر روی رفتار اجتماعی اعضای خانواده کمتر از حد متوسط بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.