Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان دارای نارسایی های خاص یادگیری و دانش آموزان عادی در مدارس ابتدایی شهر شیراز

نویسنده:

(17 صفحه - از 115 تا 131)

کلیدواژه ها : رشد اجتماعی ،نارسایی‌های خاص یادگیری

کلید واژه های ماشینی : نارسایی‌های ،نارسایی‌های خاص یادگیری ،اجتماعی ،دانش‌آموزان ،کودکان ،نارسایی‌های یادگیری ،یادگیری و دانش‌آموزان عادی ،رشد اجتماعی دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان عادی ،مهارتهای ،نارسایی‌های یادگیری در رشد اجتماعی ،نارسایی‌های یادگیری تفاوت معناداری ،نارسایی‌های خاص یادگیری و دانش‌آموزان ،مقیاس رفتارهای انطباقی واینلند ،رشد اجتماعی دانش‌آموزان عادی ،پژوهش ،مقایسهء رشد اجتماعی دانش‌آموزان ،مهارتهای اجتماعی ،خرده حیطهء مهارتهای اجتماعی تفاوت ،خرده حیطهء مهارتهای خانگی ،نارسایی‌های خاص یادگیری تفاوت ،خرده حیطهء مهارتهای شخصی تفاوت ،نارسایی‌های یادگیری در خرده ،مهارتهای اجتماعی کودکان ،رفتارهای ،یادگیری در خرده ،زبان ،نارسایی‌های یادگیری و کودکان عادی ،نارسایی در یادگیری ،دانش‌آموزان عادی در مدارس

پژوهش حاضر با توجه به اندک مطالعات انجام شده در داخل کشور و ناهمسانی نتایج در تحقیقات خارجی،دربارهء مهارتهای اجتماعی کودکان‌ دارای نارسایی‌های خاص یادگیری؛به دنبال مقایسهء رشد اجتماعی‌ دانش‌آموزان ابتدایی دارای نارسایی‌های یادگیری و عادی است.3بدین‌ منظور 021 دانش‌آموز 7 تا 31 ساله(06 نفر دارای نارسایی یادگیری و 06 نفر عادی)با روش نمونه‌گیری گروههای جور شده از بین کلیهء دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی یادگیری نواحی چهارگانهء شهر شیراز انتخاب شدند.برای ارزیابی و مقایسهء رشد اجتماعی این دانش‌آموزان از مقیاس رفتارهای انطباقی واینلند استفاده شده است.فرضیه‌های پژوهش،با استفاده از روش آماری آزمون‌ t گروههای وابسته بررسی شد و نشان داد که‌ میانگین نمرات آزمودنیهای عادی نسبت به آزمودنیهای دارای نارسایی‌های‌ یادگیری در رشد اجتماعی(0/1000> P و 5/38- t )و خرده حیطه‌های‌ مربوط،از قبیل زبان دریافتی(0/1000> P و8/4- t )،ارتباط بیانی‌ (0/1000> P و 6/5- t )،زبان نوشتاری(0/1000> P و 5/1- t )، مهارتهای شخصی(0/1000> P و 4- t )،مهارتهای اجتماعی(0/1000 > P و 4/7- t )و روابط بین فردی(0/1000> P و 3/9- t )،به‌طور معناداری در سطح بالاتری قرار می‌گیرد.همچنین میانگین نمرات‌ آزمودنیهای عادی نسبت به آزمودنیهای دارای نارسایی‌های یادگیری در خرده حیطه‌های بازی و اوقات فراغت(3/3- t )و مهارتهای کنار آمدن با دیگران(2/9- t )به ترتیب در سطح 0/200و 0/600به‌طور معناداری‌ بالاتر بوده است.تنها در خرده حیطهء مهارتهای خانگی(0/7- t )بین میانگین‌ نمرات آزمودنیهای عادی و دارای نارسایی‌های یادگیری تفاوت معناداری‌ دیده نشد.برای هریک از این یافته‌ها نیز توجیهاتی ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"مشکلات کودکان دارای نارسایی‌های خاص یادگیری به این دلیل که علایم و بررسی رشد مهارتهای اجتماعی در کودکان دارای نارسایی یادگیری از اجتماعی را در کودکان دارای نارسایی یادگیری و عادی مطالعه کرد و دریافت که در دنبال بررسی این سؤال است که آیا بین رشد اجتماعی دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های‌ و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد و رشد اجتماعی‌ عادی از دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در اغلب این حیطه‌ها بهتر همچنین بین عملکرد دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در جدول 1-مقایسهء رشد اجتماعی دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های خاص یادگیری و عادی عادی و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری تفاوت وجود دارد. دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در خرده حیطه‌های رشد اجتماعی است. بین دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در خرده حیطهء زبان‌ بین دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در خرده حیطهء زبان‌ داده است که بسیاری از دانش‌آموزان دارای نارسایی در یادگیری مهارتهای زندگی‌ بین دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در خرده حیطهء بین دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در خرده حیطهء بین دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در خرده حیطهء بین دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در خرده حیطهء بین دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در خرده حیطهء بین دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در خرده حیطهء (2)- Clark بین دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی‌های خاص یادگیری در خرده حیطهء که دانش‌آموزان عادی و دارای نارسایی‌های یادگیری را مقایسه کرده‌اند به این نتایج‌ نارسایی‌های یادگیری می‌توان به منظور ارتقای رشد اجتماعی این کودکان گامهای‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.