Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه باورها و خودکارآمدی کاریابی با رفتار کاریابی زنان بیکار شهر کرد

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1385 - شماره 27 و 28 (12 صفحه - از 113 تا 124)

کلیدواژه ها : خودکارآمدی کاریابی ،باورهای کاریابی ،رفتار کاریابی ،زنان بیکار

کلید واژه های ماشینی : کاریابی ،رفتار کاریابی زنان بیکار ،رفتار کاریابی ،کاریابی با رفتار کاریابی ،خودکارآمدی کاریابی ،کاریابی زنان بیکار شهرکرد ،رفتار کاریابی رابطهء مثبت ،خودکارآمدی کاریابی و رفتار کاریابی ،باورهای کاریابی و رفتار کاریابی ،باورها و خودکارآمدی کاریابی ،باورهای کاریابی ،باورهای کاریابی با رفتار ،زنان بیکار شهرکرد ،کاریابی رابطهء مثبت وجود ،کاریابی و رفتار کاریابی ،رفتار کاریابی رابطهء ،کاریابی رابطهء مثبت ،بیکار ،شهرکرد ،زنان بیکار ،کاریابی و باورهای کاریابی ،باورها و خودکارآمدی ،مورد رابطهء رفتار کاریابی ،کاریابی رابطهء ،رابطهء رفتار کاریابی ،شغلی ،کاریابی و باورها ،رفتار کاریابی و خودکارآمدی ،رفتار کاریابی و باورها ،رابطهء مثبت

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطهء بین خودکارآمدی و کاریابی و باورهای‌ کاریابی با رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد انجام شده است.روش پژوهش‌ از نوع همبستگی بوده است.به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از بین زنان‌ بیکار جویای کار مراجعه کننده به هلال احمر شهرکرد 97 نفر به شیوهء تصادفی‌ ساده،به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی،باورهای کاریابی و رفتار کاریابی‌ هءعابدی و صالحی،4831)استفاده شد.پایایی هر سه آزمون نیز از طریق‌ آلفای کرونباخ به ترتیب 0/98،0/18 و 0/87 بوده است.از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی به ویژه همبستگی و رگرسیون چند متغیره برای‌ تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. فرضیه‌های پژوهش عبارت‌اند از: -خودکارآمدی کاریابی،رفتار کاریابی را پیش‌بینی می‌کند. -باورهای کاریابی،رفتار کاریابی را پیش‌بینی می‌کند. نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی کاریابی و رفتار کاریابی رابطهء مثبت‌ معنادار(0/000- P )وجود دارد و بین باورهای کاریابی و رفتار کاریابی‌ رابطهء مثبت وجود ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.