Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین تیپ شخصیتی، مکان و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی و تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش آن در کارکنان ایران خودرو

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1385 - شماره 27 و 28 (24 صفحه - از 125 تا 148)

کلیدواژه ها : تیپ شخصیتی ،مکان کنترل ،رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی ،مهارتهای مصون‌سازی ،استرس ،کارکنان ایران خودرو

کلید واژه های ماشینی : آموزش مصون‌سازی ،روش آموزش مصون‌سازی ،کنترل و رضایت شغلی ،مکان کنترل و رضایت ،مکان کنترل درونی ،کاهش فرسودگی شغلی مؤثر ،تیپ شخصیتی الف ،کنترل درونی ،متغیرهای تیپ شخصیتی ،مصون‌سازی در مقابل تنش ،رضایت شغلی مؤثر ،آزمونهای فرسودگی ،گروه آزمایش ،شخصیتی با فرسودگی شغلی ،روش آموزش ،فرسودگی شغلی ،رضایت شغلی ،تیپ شخصیتی ،فرسودگی شغل ،رضایت شغلی با فرسودگی ،شغلی ،مصون‌سازی در مقابل استرس ،استرس در کاهش فرسودگی ،مکان کنترل ،مصون‌سازی ،رضایت شغلی بر فرسودگی ،کاهش فرسودگی شغلی ،مصون‌سازی در مقابل ،آزمونهای فرسودگی شغلی ،فشار روانی

هدف اصلی این مطالعه تعیین نقش و سهم هر یک از متغیرهای تیپ شخصیتی، مکان کنترل و رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی بوده است.دومین هدف‌ پژوهش تعیین اثربخشی روش آموزش مصون‌سازی در مقابل استرس در کاهش فرسودگی شغلی و بالا بردن رضایت‌مندی شغلی بوده است.به منظور دستیابی به این اهداف از بین شرکت‌کنندگان دوره‌های آموزش ضمن خدمت‌ کارخانهء ایران خودرو نمونه‌ای به حجم 013 نفر از 22 کلاس به طور تصادفی‌ انتخاب و آزمونهای فرسودگی شغلی،تیپ شخصیتی،مکان کنترل و رضایت‌ شغلی بر روی آنها اجرا شد و از بین 25 نفر آزمودنی که در آزمون فرسودگی‌ شغلی نمره‌ای بالاتر از انحراف معیار بالای میانگین دریافت نموده بودند، 04 نفر آزمودنی به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه‌ آزمایش و گواههءهر گروه 02 نفر)جایگزین شدند.گروه آزمایشی طی‌ 9 جلسهء 54 دقیقه‌ای آموزش مصون‌سازی در مقابل استرس را دریافت‌ کردند.فنون و روشهای مورد استفاده برای مصون‌سازی در مقابل استرس در گروه آزمایش عبارت بودند از:آشنایی با فشار روانی ناشی از مشاغل،بحث‌ در مورد پیامد و مشکلات ناشی از فشار روانی،مشخص کردن نقش افکار و باورها در بروز فشار روانی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی و نارضایتی‌ شغلی،اجرای فنون تصویرسازی ذهنی،بازسازی شناختی،آرامیدگی‌ عضلانی،مسأله‌گشایی،توقف فکر،خودبیانی مثبت.نتایج به دست آمده نشان‌ داد که بین فرسودگی شغلی و تیپ شخصیتی الف رابطهء مثبت معناداری وجود دارد.بین فرسودگی شغلی و مکان کنترل درونی رابطهء معکوس معناداری‌ وجود دارد.بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی رابطهء معکوس معناداری‌ وجود دارد.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تیپ شخصیتی،مکان‌ کنترل و رضایت شغلی قادر هستند فرسودگی شغلی را پیش‌بینی کنند که‌ قدرت پیش‌بینی رضایت شغلی در مرتبهء اول،مکان کنترل در مرتبهء دوم و بالاخره تیپ شخصیتی در مرتبهء سوم قرار دارد.نتایج به دست آمده از گروه‌ آزمایش و گواه نشان داد که روش آموزشی مصون سازی در مقابل استرس در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی مؤثر است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.