Skip to main content
فهرست مقالات

پایانی و روایی مقیاس افسردگی - شادکامی مک گریل و جوزف

نویسنده: ؛

پاییز 1385 - شماره 29 (10 صفحه - از 31 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ضریب همبستگی ،پرسشنامهء افسردگی بک ضریب همبستگی ،مقیاس افسردگی ،روایی مقیاس افسردگی ،پرسشنامهء افسردگی بک ،اجرای پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ،پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ،آکسفورد ضریب همبستگی مثبت ،بک ضریب همبستگی منفی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،ضریب همبستگی منفی معنادار ،افسردگی بک ،شادکامی با استفاده ،روایی مقیاس ،ضریب همبستگی ،گریل و جوزف ،پایایی و روایی مقیاس ،بازآزمایی با فاصله‌زمانی ،آزاد اسلامی واحد ،بک ،شادکامی و پرسشنامهء ،دانشگاه آزاد ،پرسشنامهء ،آزاد اسلامی ،کرونباخ و بازآزمایی ،استفاده از روش ،معنادار ،اسلامی واحد ،دست آمد ،مورد تحلیل

هدف از این مطالعه بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی-شادکامی‌ (DHS) بود.901 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به‌طور تصادفی‌ به عنوان نمونه انتخاب شدند.پایایی مقیاس افسردگی-شادکامی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی با فاصله زمانی یک ماه مورد تحلیل قرار گرفت و ضرایب همبستگی آن به ترتیب 0/39 و 0/97 به دست آمد.روایی‌ مقیاس افسردگی-شادکامی با استفاده از روش روایی سازه و اجرای پرسشنامهء شادکامی آکسفورد (OHI) و پرسشنامهء افسردگی بک‌ (BDI) برآورد شد.بین‌ مقیاس افسردگی-شادکامی و پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ضریب همبستگی‌ مثبت و معنادار(0/118)و بین مقیاس افسردگی-شادکامی و پرسشنامهء افسردگی بک ضریب همبستگی منفی معنادار(0/727-)به دست آمد.سطح‌

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.