Skip to main content
فهرست مقالات

پایانی و روایی مقیاس افسردگی - شادکامی مک گریل و جوزف

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 31 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ضریب همبستگی ،پرسشنامهء افسردگی بک ضریب همبستگی ،شادکامی مک گریل و جوزف ،شادکامی آکسفورد ضریب همبستگی مثبت ،افسردگی بک ضریب همبستگی منفی ،روایی مقیاس افسردگی ،شادکامی و پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ،اجرای پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ،شادکامی و پرسشنامهء افسردگی بک ،شادکامی ،پایایی ،سازه و اجرای پرسشنامهء شادکامی ،ضریب همبستگی منفی معنادار ،پایایی مقیاس افسردگی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ،دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ،روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی ،ضریب همبستگی مثبت و معنادار ،آزادشهر ،روش روایی سازه ،DHS ،مطالعه بررسی پایایی ،شادکامی با استفاده ،OHI ،BDI ،بازآزمایی با فاصله‌زمانی ،استفاده از روش روایی ،برآورد ،استفاده از روش آلفای ،روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

هدف از این مطالعه بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی-شادکامی‌ (DHS) بود.901 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به‌طور تصادفی‌ به عنوان نمونه انتخاب شدند.پایایی مقیاس افسردگی-شادکامی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی با فاصله زمانی یک ماه مورد تحلیل قرار گرفت و ضرایب همبستگی آن به ترتیب 0/39 و 0/97 به دست آمد.روایی‌ مقیاس افسردگی-شادکامی با استفاده از روش روایی سازه و اجرای پرسشنامهء شادکامی آکسفورد (OHI) و پرسشنامهء افسردگی بک‌ (BDI) برآورد شد.بین‌ مقیاس افسردگی-شادکامی و پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ضریب همبستگی‌ مثبت و معنادار(0/118)و بین مقیاس افسردگی-شادکامی و پرسشنامهء افسردگی بک ضریب همبستگی منفی معنادار(0/727-)به دست آمد.سطح‌

خلاصه ماشینی:

"دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) هدف از این مطالعه بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی-شادکامی‌ (DHS) 901 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به‌طور تصادفی‌ پایایی مقیاس افسردگی-شادکامی با استفاده از مقیاس افسردگی-شادکامی با استفاده از روش روایی سازه و اجرای پرسشنامهء مقیاس افسردگی-شادکامی و پرسشنامهء شادکامی آکسفورد ضریب همبستگی‌ مثبت و معنادار(0/118)و بین مقیاس افسردگی-شادکامی و پرسشنامهء افسردگی بک ضریب همبستگی منفی معنادار(0/727-)به دست آمد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.