Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی تعهد سازمانی و مؤلفه های آن بر اساس متغیرهای هفده گانه فردی و سازمانی

نویسنده:

(28 صفحه - از 41 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : تعهد ،پیش‌بینی تعهد سازمانی ،پیش‌بینی تعهد ،رضایت ،تعهد سازمانی ،تعهد پیوستگی ،تعهد همانندسازی ،ضریب بتا استاندارد ،بالفور ،شغلی ،فرصت ترفیع ،کیفیت سرپرستی ،مقیاس تعهد سازمانی بالفور ،پیش‌بینی تعهد همانندسازی ،متغیرهای ،پیش‌بینی تعهد سازمانی کلی ،پیش‌بینی تعهد پیوستگی ،واریانس ،مقیاس ،تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام ،رگرسیون گام‌به‌گام در پیش‌بینی تعهد ،مبادله‌ای ،تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام در پیش‌بینی ،مشارکت در تصمیم‌گیری ،همبستگی ،متغیرهای پیش‌بین تعهد پیوستگی ،تعهد پیوستگی تحلیل رگرسیون نشان ،ضریب بتا استاندار ،دلبستگی شغلی با ضریب بتا ،نتایج تحلیل واریانس رگرسیون

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-ضرایب روایی همزمان مؤلفه‌های تعهد سازمانی با مقیاس‌های‌ مبادلهء عضو-رهبر،عدالت سازمانی و همانندسازی سازمانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) شواهد تحلیل رگرسیون نشان داد که برای تعهد همانندسازی شده،مقیاس‌های اعتماد به‌ سرپرست،چشم‌انداز شغلی،دلبستگی شغلی،رضایت از سرپرست،دلبستگی به کار و مقیاس رضایت از پرداخت هریک دارای توان پیش‌بینی معنادار(0/50> (P هستند و این‌ متغیرها قادر به تبیین 86 درصد از واریانس تعهد همانندسازی شده هستند. جدول 6-ضرایب همبستگی چندگانه و واریانس تبیین شده برای پیش‌بینی تعهد مبادله‌ای (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانکه در جدول 6 دیده می‌شود،در تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام در اولین گام‌ کیفیت سرپرستی با تعهد مبادله‌ای دارای ضریب همبستگی چندگانهء 0/194 بوده،ولی‌ طی پنج گام بعدی با افزوده شدن متغیرهای چشم‌انداز شغلی،دلبستگی شغلی،رضایت‌ از پرداخت،رضایت از همکاران و میل به ماندن،ضریب همبستگی چندگانه به 0/856 رسیده است. جدول 8-ضرایب همبستگی چندگانه و واریانس تبیین شده برای پیش‌بینی تعهد پیوستگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) چنانکه در جدول 8 دیده می‌شود در تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام در اولین گام‌ کیفیت سرپرستی با تعهد پیوستگی دارای ضریب همبستگی چندگانهء 0/46 بوده،ولی با افزوده شدن فرصت ترفیع،مشارکت در تصمیم‌گیری،رضایت از پرداخت،میل به‌ ماندن و رضایت از همکاران،ضریب همبستگی چندگانه به 0/357 رسیده است. در مجموع معادلهء پیش‌بین تعهد سازمانی به شرح زیر است: (میل به ماندن)0/482+(کیفیت سرپرستی)0/333+2/530 تعهد سازمانی کلی (رضایت از پرداخت)0/904+(فرصت ترفیع)0/575+ (رضایت از همکاران)0/290+(چشم‌انداز شغلی)0/716+ (دلبستگی شغلی)0/311+(مشارکت در تصمیم‌گیری)0/395+ بحث و نتیجه‌گیری نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که طی تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام،به‌ ترتیب دلبستگی شغلی،مشارکت در تصمیم‌گیری،رضایت از پرداخت،چشم‌انداز شغلی،فرصت ترفیع و تمایل به ترک خدمت از زمرهء متغیرهایی با توان پیش‌بینی معین‌ و معنادار برای تعهد همانندسازی شده هستند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.