Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک برنامه پیشگیری از اعتیاد بر عزت نفس، نگرش، گرایش و آگاهی نوجوانان در سوء مصرف مواد

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 71 تا 86)

کلیدواژه ها : گرایش ،نگرش ،آگاهی ،نوجوانان ،عزت‌نفس ،پیشگیری از اعتیاد

کلید واژه های ماشینی : سوءمصرف مواد، مصرف مواد، آگاهی نوجوانان در سوءمصرف مواد، نوجوانان، عزت‌نفس، گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد، برنامهء پیش‌گیری از اعتیاد، کاهش میزان گرایش گروه آزمایش، گروه آزمایش به سوءمصرف مواد، نگرش، پیش‌گیری از اعتیاد، سوء مصرف مواد، گرایش و آگاهی نوجوانان، گرایش، برنامه‌های پیش‌گیری از اعتیاد، سوءمصرف مواد تفاوت معناداری وجود، سوءمصرف مواد نسبت به گروه، گروه آزمایش و گواه، سوءمصرف مواد مورد بررسی، میانگین، گروه گواه، مواد نسبت به گروه گواه، مورد مواد و سوءمصرف مواد، نوجوانان نسبت به سوءمصرف مواد، آگاهی نوجوانان از سوءمصرف مواد، پس‌آزمون، میزان آگاهی نوجوانان از مواد، گروه آزمایش، میانگین نمرات اختلاف، میزان گرایش به سوءمصرف مواد

این پژوهش تأثیر یک برنامهء پیشگیری از اعتیاد را بر روی عزت‌نفس،نگرش، گرایش و آگاهی نوجوانان در سوءمصرف مواد مورد بررسی قرار داد.این‌ برنامهء آموزشی شامل راههای مقابله با تنش و افزایش ابزار وجود،همچنین‌ شیوه‌های مقاومت در برابر فشار همسالان،و ارائهء اطلاعات صحیح در مورد مواد و سوءمصرف مواد می‌گردید.به همین منظور 041 نفر از دانش‌آموزان‌ پسر دورهء دبیرستان شهرستان تربت‌جام به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه‌ آزمایش و گواه تقسیم شدند.ابتدا از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و سپس متغیر مستقل(دورهء آموزشی)اجرا گردید و از آنها پس‌آزمون گرفته شد. داده‌های به‌دست آمده به دو شیوه مورد توجه و تحلیل قرار گرفت.اول با استفاده از آزمون‌ t همبسته میانگین‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون در هر دو گروه به‌طور مجزا مقایسه گردید.نتایج نشان داد که دورهء آموزشی باعث‌ افزایش عزت نفس و آگاهی و کاهش گرایش در گروه آزمایش گردید.اما در مورد گروه گواه چنین اثری دیده نشد.در روش دوم با استفاده از آزمون‌ t مستقل میانگین نمرات اختلاف پیش‌آزمون و پس‌آزمون دو گروه با هم مقایسه‌ شدند.نتایج نشان داد که این دورهء آموزشی فقط باعث کاهش میزان گرایش‌ گروه آزمایش به سوءمصرف مواد نسبت به گروه گواه شد،اما تفاوت‌ معناداری در مورد عزت‌نفس،نگرش،و آگاهی دو گروه به‌دست نیامد.

خلاصه ماشینی: "گرایش و آگاهی نوجوانان در سوءمصرف مواد مورد بررسی قرار داد. (2)-عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌جام افزایش عزت نفس و آگاهی و کاهش گرایش در گروه آزمایش گردید. آموزش پیشگیری از اعتیاد مؤثر بوده و باعث عزت‌نفس گروه آزمایش شده‌ است. جدول 3-نتایج تحلیل آماری مقایسهء میانگین‌های نگرش نوجوانان به سوءمصرف مواد در جدول 5-نتایج تحلیل آماری مقایسهء میانگین‌های گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد در پس‌آزمون کاهش پیدا کرده است و تفاوت‌ آماری معنادار است،اما در گروه گواه گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد در با اطمینان نتیجه گرفت که آموزش پیشگیری از اعتیاد باعث کاهش گرایش نوجوانان به‌ جدول 7-نتایج تحلیل آماری مقایسهء میانگین میزان آگاهی نوجوانان از مواد در دو گرایش و آگاهی نوجوانان در سوءمصرف مواد مورد بررسی قرار گرفت. اساس توجه به مهارتهای ابراز وجود و عزت‌نفس در مسألهء اعتیاد نوجوانان این است که آنان بتواند با افزایش عزت‌نفس‌ برنامهء پیشگیری از اعتیاد بر روی عزت‌نفس نوجوانان مؤثر است. این داده‌ها نشان می‌دهد که دورهء آموزشی بر روی نگرش نوجوانان نسبت به‌ ضمن هنگامی‌که میانگین اختلاف نمرات در دو گروه از طریق‌ t مستقل مورد بررسی‌ قرار گرفت تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت. در گروه گواه این افزایش از نظر آماری معنادار نیست. آموزش پیشگیری از اعتیاد باعث کاهش گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد شده‌ آگاهی نوجوانان از سوءمصرف مواد در پس‌آزمون هم در گروه آزمایش و هم در دورهء آموزشی موجب افزایش آگاهی نوجوانان از سوءمصرف مواد شده است. که این دورهء آموزش توانسته،آگاهی نوجوانان را از سوءمصرف مواد افزایش دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.