Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی مدل نرم افزار آموزش ریاضی بر اساس رویکرد سازنده گرایی

نویسنده: ؛ ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 7 و 8 (18 صفحه - از 19 تا 36)

کلیدواژه ها : سازنده‌گرایی‌1 ،نرم‌افزار ،فعالیتهای بیانگر ،حل مسأله

کلید واژه های ماشینی : آموزش به کمک کامپیوتر ،سازنده‌گرایی ،مدل نرم‌افزار آموزش ،یادگیرنده به کمک کامپیوتر ،دیدگاه سازنده‌گرایی ،رفتارگرایی ،مدل نرم‌افزار ،یادگیرنده ،نرم‌افزار آموزش ،دیدگاه آموزش کامپیوتری سازنده‌گرایی ،برنامهء درسی ،کمک کامپیوتر ،سازنده‌گرایی در مورد یادگیری ،برنامه‌ریزی درسی ،سازنده‌گرایی ارائه می‌گردد ،درسی دیدگاه سازنده‌گرایی ،شناختی در برنامه‌ریزی درسی ،طراحی مدل ،دیدگاههای رفتارگرایی و شناختی ،فرایندهای برنامه‌ریزی درسی ،دیدگاه سازنده‌گرایی در مقابل ،رشد شناختی ،گروههای کوچک ،رفتارگرایی و شناختی ،نرم‌افزار آموزشی ،دیدگاه مکتب سازنده‌گرایی ،آموزش کامپیوتری ،دیدگاههای رفتارگرایی ،مورد یادگیری به آموزش ،طریق فرایند جمع‌آوری اطلاعات

این مقاله به بررسی توصیفی و تحلیلی دیدگاههای فلسفی،روان‌شناسی و برنامه‌ریزی درسی آموزش به کمک کامپیوتر می‌پردازد و یک نظریهء مفهومنی با عنون«طراحی مدل نرم‌افزاری کامپیوتری از دیدگاه مکتب‌ سازنده‌گرایی در دورهء تحصیلی ابتدایی»ارائه می‌کند. آموزش به کمک کامپیوتر شامل سه مبحث اساسی آموزش به کمک‌ کامپیوتر،یادگیری براساس کامپیوتر و کامپیوتر به عنوان ابزار همه کاره می‌باشد. رویکرد سازنده گرایی در تولید نرم‌افزارهای آموزشی مؤثر است و از کامپیوتر به عنوان ابزار جمع‌آوری و سازماندهی اطلاعات استفاده می‌کند و آموخته‌های‌ فراگیران را به نمایش می‌گذارد.یادگیرنده به کمک کامپیوتر،اطلاعات خود را از طریق فرایند جمع‌آوری اطلاعات جدید،اصلاح و به روز می‌کند. این پژوهش از نوع بنیادی است زیرا به بررسی مبانی فلسفی،روان‌شناسی‌ و برنامه‌ریزی درسی دیدگاه سازنده‌گرایی،رفتارگرایی و شناختی می‌پردازد و در نهایت مدل نرم‌افزار آموزشی براساس رویکرد سازنده‌گرایی ارائه می‌گردد. راهبردهای یک تحقیق نظری از نوع عملی در برنامهء درسی شامل چهار راهبرد مشخص کردن دورنما و کرانهء پدیده یا فرایند برنامه‌ریزی درسی، شناسایی عناصر اساسی و ارتباطی،تبیین جنبه‌های کاربردی برنامهء درسی و بالاخره انتقاد و ارزیابی طرح مفهومی و قالب مطالب ارائه شده می‌باشد، طوری که پژوهشگران دیگر نیز با توجه به اصول علمی و روابط علت و معلولی حاکم بر تحقیق به بررسی روایی و اعتبار مدل ارائشه شده بپردازند. مدل این پژوهش شامل دو بخشی اساسی است.بخش اول مربوط به‌ مراحل آموزش و بخش دوم شامل دو قسمت تکمیلی همکاری و ارزیابی در گروههای کوچک و راهنمایی،تسهیل بخشی و ارزیابی معلم می‌باشد.بازخورد و تقویت نیز در دو بخش کارکرد معلم و گروههای کوچک ارائه می‌گردد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.