Skip to main content
فهرست مقالات

فرایندهای حل مسأله در آموزش ریاضیات

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 7 و 8 (24 صفحه - از 37 تا 60)

کلیدواژه ها : حل مسأله ،آموزش ریاضیات ،الگوی‌های حل مسأله‌

کلید واژه های ماشینی : حل مسائل ،موفقیت در حل مسائل ،حل مسائل ریاضی ،تدریس مهارتهای حل مسأله ،کلامی ،حل مسألهء ریاضی الگویی ،فرایندهای شناختی ،مسائل کلامی ریاضی وجود ،حل مسأله اساس یادگیری ریاضیات ،پس‌آزمون با گروه گواه ،کلامی ریاضی ،الگوی طرح مفهومی تدریس ،طرح مفهومی ،مسأله به کار ،الگوی طرح مفهومی ،حل مسأله در ریاضیات ،پس‌آزمون ،دختران در حل مسائل ،پیش‌آزمون و پس‌آزمون ،مدل طرح مفهومی ،دختران در پس‌آزمون ،آزمودنیها ،حل مسأله ،مسأله در آموزش ریاضیات ،حل مسائل کلامی ریاضی ،حل مسأله در آموزش ،آموزش ریاضیات ،فرایندهای حل مسأله ،حل مسأله به کار ،تدریس حل مسأله

در چند دههء گذشته ما شاهد حرکت بی‌سابقهء پژوهش در زمینهء حل مسأله‌ بوده‌ایم و امروزه علاوه بر ارائهء یک نظریهء جامع دربارهء حل مسأله،بر فرایندهایی که در انجام حل مسأله به کار گرفته می‌شوند نیز تأکید می‌ورزند. حل مسأله اساس یادگیری ریاضیات است و تدریس مهارتهای حل مسأله در آموزش ریاضیات از جایگاه خاصی برخوردار است. افراد مختلف برای تدریس حل مسأله الگوهای گوناگونی را ارائه داده‌اند. در تدریس حل مسألهء ریاضی الگویی که هم خصوصیات توصیفی و هم‌ خصوصیات تجویزی داشته باشد مناسب‌تر است. الگوی طرحوارهء مفاهیمی که ادوارد آپ ریچارد و همکارانش(3891) ارائه دادند دارای ویژگیهای توصیفی و تجویزی است که در این پژوهش‌ به منظور دستیابی به اهداف به کار برده شده است. جامعهء آماری این پژوهش دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدایی شهر مرودشت‌ است که 08 نفر از آنان به روش تصادفی به عنوان نمونه برگزیده شدند. روش پژوهش آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه‌ بود.به منظور مطالعهء فرایندهای شناختی آزمودنی‌ها مقایسهء این فرایند ضرورت داشت که در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کمی و کیفی استفاده‌ شد،به روش کمی از آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی و آزمون‌ t و کواریانس...و در تحلیل‌های کیفی از روش تفاهمی(تفکر با صدای‌ بلند)استفاده شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.