Skip to main content
فهرست مقالات

عملکرد دبیران فیزیک دبیرستانهای شهرستان نجف آباد از دیدگاه دانش آموزان و مدیران

نویسنده: ؛ ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 7 و 8 (16 صفحه - از 61 تا 76)

کلیدواژه ها : عملکرد ،دبیران فیزیک ،امور اداری ،ارزشیابی ،ارتباط اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : عملکرد دبیران فیزیک ،میانگین نمرهء عملکرد دبیران فیزیک ،مدیران عملکرد دبیران فیزیک ،دبیران فیزیک ،عملکرد دبیران ،بررسی عملکرد دبیران فیزیک ،ارتباط اجتماعی با دانش‌آموزان ،نجف‌آباد از دیدگاه دانش‌آموزان ،مدیران عملکرد دبیران ،دیدگاه دانش‌آموزان و مدیران ،دبیران فیزیک در ارتباط ،دانش‌آموزان عملکرد دبیران فیزیک ،دبیران در امور آموزشی ،ارتباط با والدین دانش‌آموزان ،بررسی عملکرد دبیران ،دبیران فیزیک در ارزشیابی ،دبیران فیزیک در نحوهء ،فیزیک در ارزشیابی دانش‌آموزان ،کلاس‌داری ،ارتباط با والدین ،دیدگاه دانش‌آموزان ،فیزیک در ارتباط اجتماعی ،تحصیلی ،دانش‌آموزان و مدیران ،دانش‌آموزان با میانگین ،درسی فیزیک ،ارتباط با دانش‌آموزان ،ارتباط اجتماعی ،دانشگاه اصفهان ،روش تدریس

پژوهش حاضر به بررسی عملکرد دبیران فیزیک دبیرستانها شهرستان‌ نجف‌آباد در ابعاد آموزشی،کلاسداری،ارزشیابی،ارتباط با دانش‌آموزان و والدین و انجام امور اداری از دیدگاه دانش‌آموزان و مدیران در سال 38-2831» پرداخته است.برای دستیابی به اهداف پژوهش،از مجموع 1189 دانش‌آموز دبیرستانی که واحد درسی فیزیک و آزمایشگاه فیزیک را انتخاب کرده‌ بودند،052 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای و کل جامعهء آماری مدیران به تعداد 85 نفر(43 زن و 42 مرد)به عنوان نمونهء آماری‌ انتخاب شدند.پرسشنامهء محقق ساخته شامل دو بخش جمعیت شناختی در مورد جنس،پایه،رشتهء تحصیلی دانش‌آموزان،جنس و سابقهء خدمت و مدرک تحصیلی مدیران است و بخش مربوط به متغیرهای مورد آزمون در مورد آنها اجرا گردید.پایایی پرسشنامهء دانش‌آموزان 0/59 و مدیران 0/79 برآورد شد.داده‌ها با استفاده از آزمونهای‌ t تک متغیره،تحلیل واریانس‌ چند متغیره، t2 هتلینگ و توکی،تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها نشان داد که‌ عملکرد دبیران در امور آموزشی،کلاسداری و ارزشیابی به ترتیب با میانگین‌های 3/03،3/83،3/74 از نظر دانش‌آموزان رضایت بخش بود. کمترین رضایت مربوط به عملکرد ارتباط اجتماعی با دانش‌آموزان با میانگین‌ 2/58 و ارتباط با والدین با میانگین 2/29 بود.مدیران عملکرد دبیران را در امور آموزشی،کلاسداری،ارزشیابی،ارتباط اجتماعی با دانش‌آموزان، ارتباط با والدین و امور اداری به ترتیب با میانگین‌های 3/75،3/07، 3/98،3/53،3/13 و 3/18 رضایت بخش ارزیابی کردند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.