Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان شاهد و غیر شاهد دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 9 (16 صفحه - از 61 تا 76)

کلیدواژه ها : افت تحصیلی ،دانش‌آموزان دختر ،دبیرستانهای شاهد و غیرشاهد

کلید واژه های ماشینی : افت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد ،افت تحصیلی ،افت تحصیلی دانش‌آموزان ،عوامل مؤثر بر افت ،تحصیلی ،دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد ،غیرشاهد ،متوسط در افت تحصیلی ،سطح متوسط در افت ،دانش‌آموزان شاهد ،دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان ،افت تحصیلی دانش‌آموزان غیرشاهد ،شهر اصفهان ،مقایسهء نظرات دانش‌آموزان شاهد ،دانش‌آموزان غیرشاهد ،تحصیلی دانش‌آموزان ،شاهد و غیرشاهد ،غیرشاهد دبیرستانهای دخترانه شهر ،عوامل مؤثر ،افت تحصیلی در دانش‌آموزان ،مقایسهء نظرات دانش‌آموزان ،افت تحصیلی مؤثر ،دانش‌آموزان غیرشاهد مؤثر ،دبیرستانهای دخترانه ،غیرشاهد عوامل اقتصادی ،مقایسهء عوامل مؤثر ،دبیرستانهای دخترانهء شهر اصفهان ،نظرات دانش‌آموزان شاهد ،عوامل مؤثر در افت ،غیرشاهد نشان داد

افت تحصیلی یکی از مشکلات اساسی در آموزش و پرورش کشور ماست و منجر به اتلاف منابع عظیمی از امکانات و سرمایه‌های انسانی،اقتصادی، اجتماعی می‌شود.افت تحصیلی به صورت ترک تحصیل،تکرار درس و مشروط شدن دانش‌آموزان در نظام جدید آموزش متوسطه مشاهده می‌شود. این پژوهش به بررسی و مقایسهء عوامل مؤثر بر افت تحصیل دانش‌آموزان‌ شاهد و غیرشاهد دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 28-18 می‌پردازند.برای نمونه‌گیری ابتدا از بین نواحی پنچگانهء آموزش و پرورش‌ اصفهان پنج دبیرستان انتخاب شد.از بین آنان 57 دانش‌آموز شاهد و 08 نفر غیر شاهد که افت تحصیلی داشتند انتخاب گردیدند.تعداد کل دانش‌آموزان‌ شاهد 402 نفر و غیرشاهد 089 نفر بودند،که به دلیل بالا بودن حجم نمونه در دانش‌آموزان غیرشاهد،نواحی 2 و 4 به صورت خوشه‌ای انتخاب گردید. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است.ابزار اندازه‌گیری پژوهش‌ پرسشنامهء محقق ساخته بود که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ‌ 88 درصد برآورد گردید.تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که عوامل خانوادگی‌ و اقتصادی در افت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد بیش از سطح متوسط و عوامل فردی و آموزشی و اجتماعی کمتر از سطح متوسط مؤثر بوده است.از نظر دانش‌آموزان غیرشاهد عوامل اقتصادی،خانوادگی و فردی بیش از سطح‌ متوسط و عوامل آموزشی و اجتماعی کمتر از سطح متوسط در افت تحصیلی‌ مؤثر بوده است.مقایسهء نظرات دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد نشان داد که‌ نظرات آنان در خصوص عوامل فردی،آموزشی و اجتماعی متفاوت بوده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.