Skip to main content
فهرست مقالات

پارادایم بهبود مدیریت شهری (با تکیه بر شهر مشهد)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (11 صفحه - از 62 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : پارادایم بهبود مدیریت شهری ،شهری ،شهرداری ،مدیریت شهری ،شهروندان ،شورای اسلامی شهر ،سازمان ،ساخت ،سازمان شهرداری ،وظایف ،ساختار ،تشکیل شوراهای اسلامی در پاسخگویی ،بهبود بخشی پارادایم مدیریت شهری ،بهبود پارادایم مدیریت شهری ،بازساخت شهرداری در شرایط جدید ،پروژه‌ای ،تحول ،قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر ،مقررات شهری ،تکیه‌بر شهر مشهد ،تشکیل شوراهای اسلامی شهر ،طراحی وظیفه‌ای سازمان شهرداری ،ساختار ماتریسی پروژه‌ای موقت ،طراحی ،شکل‌گیری شورای اسلامی شهرها ،قانون ،نهاد اجرایی مدیریت شهری ،قوانین و مقررات شهری ،مشارکت ،قانون شورای اسلامی شهر

پارادایم بهبود مدیریت شهری (با تکیه بر شهر مشهد) رهنما محمدرحیم* * دانشگاه فردوسی مشهد هدف مقاله عبارت است از تجزیه و تحلیل وظیفه، نقش و چالش های سازمان شهرداری، عمده ترین نهاد اجرایی مدیریت شهری پس از تشکیل شوراهای اسلامی در پاسخگویی به شهروندان و ارایه محورهای جدید برای بازساخت شهرداری در شرایط جدید حاکمیت مردم در قالب نظام جدید مدیریت شهری و تعامل چهار عامل: شهروندان (افراد و نهادهای غیر دولتی)، شورای اسلامی شهر، شهرداری و حکومت اعم از قوه مقننه، اجراییه، قضاییه و، زیر مجموعه های مربوط. روش مطالعه نیز مقایسه نظری الگوی جدید مدیریت شهری در شرایط متحول محیطی و ناپایدار، با ساختار سنتی و غیرپویای شهرداری است که در نهایت منجربه طرح مدل دوگانه ساختار بوروکراتیک برای فعالیت های دایمی و روزمره، و ساختار ماتریسی پروژه ای موقت برای فعالیت های میان مدت، موقت، و ناپایدار شده است.

خلاصه ماشینی:

"پارادایم بهبود مدیریت شهری‌ (با تیکه بر شهر مشهد)دکتر محمد رحیم رهنما دانشگاه فردوسی مشهد شمارهء مقاله:510 (به تصویر صفحه مراجعه شود) خلاصه هدف مقاله عبارت است از تجزیه و تحلیل وظیفه،نقش و چالش‌های سازمان شهرداری، عمده‌ترین نهاد اجرایی مدیریت شهری پس از تشکیل شوراهای اسلامی در پاسخگویی به‌ شهروندان و ارایهء محورهای جدید برای بازساخت شهرداری در شرایط جدید حاکمیت مردم‌ در قالب نظام جدید مدیریت شهری و تعامل چهار عامل:شهروندان(افراد و نهادهای‌ غیردولتی)،شورای اسلامی شهر،شهرداری و حکومت اعم‌از قوه مقننه،اجراییه،قضاییه و، زیر مجموعه‌های مربوط. صورت دیگر پارادایم بهبود مدیریت شهری‌ مربوط است به تحلیل نارسایی‌ها و مشکلات ناشی از اعمال قوانین و مقررات شهری و سازوکار مدیریت سازمان عریض و طویل و گستردهء شهرداری در قلمرو شهر و ارایهء راه‌حل‌های‌ مناسب برای کاهش نارضایتی شهروندان در برابر شهرداری از طریق تحول بنیادی در اندیشهء کارگزاران شهرداری و سازوکار ساختاری و سازمانی شهرداری. باتوجه به تحول بنیادی در ساختار مدیریت شهری پس‌ از تشکیل شورای اسلامی شهر و لزوم مشارکت مردم در ادارهء امور شهر،رابطهء دایره‌ای‌ علی‌رغم سرعت نسبتا پایین برقراری ارتباط،به دلیل قابلیت اعطاف بالا و تقویت روحیهء کارکنان،مناسب‌ترین شکل رابطه در سازمان شهرداری است. همچنین‌ شورای اسلامی شهر نیز با همکاری سایر نهادهای دست‌اندکار توسعهء شهری درسطح‌ محلی،در راستای یکپارچگی مدیریت شهری،ساده‌سازی و کوتاه کردن مراحل پاسخگویی به‌ شهروندان از طریق مبنا قرار دادن معیارهای جامع برای کلیهء سازمان‌ها و لزوم پای‌بندی‌ سازمان‌ها به رعایت آن معیارها و روزآمد کردن ساختار عمده‌ترین سازمان مدیریت شهری، یعنی شهرداری گام بردارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.