Skip to main content
فهرست مقالات

شناخت فرایندهای بیابان زایی در اکوسیستم خشک چاله گاو خونی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1382 - شماره 68 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 63 تا 82)

کلید واژه های ماشینی : آبهای زیرزمینی ،بیابان‌زایی در اکوسیستم خشک ،بیابان‌زایی ،متر ،تخلیه آبهای زیرزمینی ،میزان تخلیه آبهای زیرزمینی ،مناطق خشک ،منابع آبهای زیرزمینی ،زیرزمینی ،استان اصفهان ،اقلیمی ،زاینده‌رود ،سطح آبهای زیرزمینی ،منطقه مورد مطالعه ،منابع آب ،چاه‌های نیمه‌عمیق ،تعداد روزها با بارندگی ،اکوسیستم خشک ،سال آبی ،دشتهای حوضه سفلی زاینده‌رود ،ضریب همبستگی ،نسبت به نرمال اقلیمی ،میزان تخلیه ،دوره آماری ،میزان بارندگی ،کاهش میزان تخلیه ،کاهش تعداد چاه‌های ،نیمه‌عمیق ،درصد بارش ،ضریب خشکی

شناخت فرایندهای بیابان زایی در اکوسیستم خشک چاله گاوخونی طاووسی تقی,غیور حسن علی براساس تعریف کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی «بیابان زایی به معنی تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب ناشی از عوامل مختلف از جمله تغییرات آب و هوا و فعالیتهای انسانی می‌باشد ». در کشور ایران که از یک طرف بیش از 70 درصد وسعت آن را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می‌دهد (مرادی،1377) و از طرف دیگر افزایش جمعیت و تلاش برای نیل به توسعه اقتصادی سبب استفاده بی رویه از زمین شده است، چنانچه به تنزل کیفیت و تخریب منابع آب، خاک و پوشش گیاهی به عنوان سه عامل بقای زندگی در اکوسیستم های آسیب پذیر این مناطق، منجر شد (خلد برین 1366)، پدیده بیابان زایی را باید عارضه ای دانست که محیط زیست و حیاط اقتصادی ما را به طرز شدیدی مورد تهدید قرار می‌دهد. در این تحقیق، دشتهای حوضه سفلی زاینده رود که محدوده داخل منحنی تراز 1800 متر را در چاله گاوخونی در ناحیه اصفهان در بر می‌گیرد به عنوان یک جامعه آماری انتخاب شده است. ضمن تحلیل عناصر اقلیمی و هیدرولوژیکی، روند تغییرات هیدروکلیماتولوژیکی منتهی به «تخریب سرزمین» و «وقوع بیابان زایی» بررسی شده است، چرا که از نقطه نظر ارتباطی که بین گسترش بیابان ها، خشکسالی ها و ویژگیهای هیدروکلیماتولوژیکی وجود دارد از یک سو توجه به عناصر اقلیمی و خواص هیدرولوژیکی محل ضروری است و از سوی دیگر به دلیل بهره کشی فوق امکانهای طبیعی بویژه برداشت بی‌رویه آبهای زیرزمینی، توجه بیشتر به امکانها و محدودیت های محیط طبیعی را طلب می‌کند تا از این رهگذر ضمن حفظ تعادل اکولوژیکی علاوه بر پیشگیری از وقوع بیابان زایی به درمان ضایعه های زیست محیطی یا به عبارتی «بیابان زدایی» نیز اقدام شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.