Skip to main content
فهرست مقالات

درجه بندی نظام تقسیمات کشوری

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1382 - شماره 69 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 35 تا 48)

کلیدواژه ها : نظام ،تقسیمات کشوری ،درجه بندی ،امتیاز بندی ،مدل کلاستر

کلید واژه های ماشینی : درجه‌بندی سطوح تقسیمات کشوری ،نظام تقسیمات کشوری ،تقسیمات کشوری ،سطوح تقسیمات کشوری ،درجه‌بندی سطوح ،ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری ،مشهد ،گروه عمده شاخص ،وزارت کشور ،سطح بخش و شهرستان ،شاخصهای درجه‌بندی سطوح ،شهرستان مشهد ،شهرستانهای مورد مطالعه ،تعداد کارکنان دولت ،شهرستان استان ،درجه تراکمی ،نظام تقسیمات سیاسی ،امتیازات شهرستانها ،تقسیمات کشوری در سطح ،تعداد استانها ،ارتقاء سطوح ،درجه‌بندی شهرستانها ،بخش و شهرستان ،تشکیلات دولت ،کشوری در سطح بخش ،امتیاز بخشها ،عمده شاخص ،شاخصهای توسعه ،گروه عمده ،ساختار تشکیلات دولت

درجه بندی نظام تقسیمات کشوری رهنما محمدرحیم,احمدی پور زهرا نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.