Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و پیش بینی متوسط دمای ماهانه تبریز با استفاده از مدل آریما (Arima)

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1382 - شماره 70 علمی-پژوهشی (13 صفحه - از 34 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : پیش‌بینی متوسط دمای ماهانه ،متوسط دمای ماهانه تبریز ،متوسط دمای ماهانه ،دمای ماهانه ایستگاه تبریز ،متوسط دمای ماهانه ایستگاه ،استفاده از مدل آریما ،مدل آریما ،تبریز ،آریما ،دمای ماهانه ،تغییرات متوسط دمای ماهانه ،ایستگاه تبریز ،متوسط دمای ایستگاه تبریز ،خودهمبستگی ،تبریز با استفاده ،فصلی ،میانگین متحرک ،استفاده از مدل ،فصلی متوسط دمای تبریز ،سری زمانی ،جزئی متوسط دمای ماهانه ،AIC ،مدلهای اتورگرسیو میانگین متحرک ،تابع خودهمبستگی ،تبریز با یک‌بار تفاضل‌گیری ،خودهمبستگی جزئی ،خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی ،تابع خودهمبستگی جزئی ،اقلیمی ،تفاضل‌گیری فصلی

بررسی و پیش بینی متوسط دمای ماهانه تبریز با استفاده از مدل آریما (ARIMA) جهان بخش اصل سعید*,باباپورباصر علی اکبر * دانشگاه تبریز با توجه به تاثیر دما در شرایط اقلیمی هر منطقه و اهمیت پیش بینی آن در برنامه ریزیهای محیطی، استفاده از روشهای آماری به منظور مطالعه تغییرات و پیش بینی دما، کاربرد وسیعی پیدا کرده است. یکی از روشهای مذکور، بررسی متوسط دمای ماهانه بر اساس مدل آریمای باکس- جنکینز است. در این تحقیق با استفاده از مدل فوق، متوسط دمای ماهانه ایستگاه تبریز برای یک دوره آماری 40 ساله (98-1959) بر اساس روش خود همبستگی و خود همبستگی جزیی و کنترل نرمال بودن باقی مانده ها با به کارگیری آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفته است. پس از مقایسه معیار آکاییک (AIC)، الگوهای آزمایشی مدل (0,0,1), (0,1,1) 12 ARIMA که ترکیبی از دو بخش غیر فصلی (q=1,d=0,p=0) و فصلی (SQ=1,SD=1,SP=0) می باشند، به عنوان مدلهای محاسباتی انتخاب گردیده و بر اساس آنها، تغییرات متوسط دمای ماهانه ایستگاه تبریز تا سال 2010 پیش بینی شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.