Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل روابط ویژگیهای مورفومتری مخروط افکنه ها با حوضه های آبریز، مطالعه موردی: حوضه ها و مخروط افکنه های دامنه شمالی میشو داغ (آذربایجان، شمالغرب)

نویسنده: ؛

زمستان 1382 - شماره 71 علمی-پژوهشی (11 صفحه - از 36 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : مخروط‌افکنه‌ها با حوضه‌های آبریز ،افکنه ،مخروطافکنه‌ها ،شیب مخروطافکنه‌ها و ضریب ناهمواری ،مخروطافکنه ،مخروطافکنه‌های میشو شرقی ،حوضه آبریز ،ضریب ناهمواری ،مخروط‌افکنه‌های میشو شرقی ،مخروط‌افکنه‌ها ،آبریز ،حوضه‌های آبریز ،ضریب ناهمواری ملتون ،مخروطافکنه‌های میشو غربی ،مخروطافکنه‌های ،میشوداغ ،دامنه شمالی میشو ،مخروطافکنه‌های میشو ،ویژگیهای مورفومتری ،مخروط افکنه ،شیب سطح مخروطافکنه ،دانشگاه تبریز ،شمال غرب ایران ،شرقی ،مخروط‌افکنه‌های میشو ،میشوداغ در جبهه شمالی ،شمالی ،ملتون در میشو غربی ،شیب مخروطافکنه ،مخروط‌افکنه‌های

تحلیل روابط ویژگی های مورفومتری مخروط افکنه ها با حوضه های آبریز مطالعه موردی: حوضه ها و مخروطه افکنه های دامنه شمالی میشوداغ (آذربایجان، شمالغرب ایران) مختاری کشکی داوود* * دانشگاه تبریز رشته کوه میشوداغ در جبهه شمالی دریاچه ارومیه -واقع در شمالغرب ایران - از شرق به غرب کشیده شده است. در امتداد جبهه شمالی این کوهستان مخروط افکنه هایی جای گزیده اند که با توجه به ویژگیهای لیتولوژیکی و تکنونیکی حوضه های تغذیه کننده آنها در دو بخش کوهستان میشوداغ، به دو دسته مخروط افکنه های میشو شرقی و غربی تقسیم شده اند. مخروط افکنه های میشو شرقی کم شیب و وسیع بوده و حوضه های تغذیه کننده آنها از ضریب ناهمواری زیادی برخوردارند در حالیکه مخروط افکنه های میشو غربی پر شیب و کم وسعت بوده و حوضه های تغذیه کننده آنها از ضریب ناهمواری کمتری برخوردارند. تحلیلهای کمی انجام شده نشانگر وجود روابط مورفومتری قوی مخروط افکنه - حوضه آبریز در منطقه می باشد. تحلیلهای آماری روابط مساحت مخروط افکنه ـ مساحت حوضه آبریز نشان داد که این روابط برای کل مخروط افکنه ها و مخروطه افکنه های میشو شرقی و غربی معنی دار است. در میشو شرقی افزایش اندازه مساحت مخروط افکنه سریعتر از حد معمول بوده و در میشو غربی کندتر از آن است. این تفاوت در دو بخش میشو بدلیل تفاوت در ویژگیهای لیتولوژیکی و تکنونیکی آنها می باد. تحلیل رابطه بین شیب مخروط افکنه ها و ضریب ناهمواری نشان می دهد که این رابطه برای مخروط افکنه های میشو شرقی معنی دار نیست. بر اساس این تحلیلها روند افزایشی شیب سطح مخروط افکنه ها هم در میشو شرقی و هم در میشو غربی بسیار کندتر از روند افزایشی ضریب ناهمواری حوضه های مربوط بوده است و این وضع در میشو شرقی قابل توجه می باشد. علت وجود چنین وضعیتی در میشو شرقی، زیاد بودن دبی رودخانه هاست که موجب کاهش شیب سطح مخروط افکنه ها شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.