Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی آماری بر روند تغییرات دمای مشهد طی سده گذشته و رابطه آن با نوسانهای اطلس شمالی

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1382 - شماره 71 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 116 تا 133)

کلید واژه های ماشینی : نوسانهای اطلس شمالی ،روند تغییرات دمای مشهد ،مشهد ،دمای مشهد و نوسانهای اطلس ،دمای مشهد ،تغییرات دمای مشهد ،تغییرات دما ،اطلس شمالی ،شمالی ،مدل‌های تابع انتقال ،مدل ARIMA ،ARIMA ،تابع انتقال نوسانهای شمالی ،نوسانهای شمالی ،میانگین سالانهء دما ،دمای مشهد و نوسانهای ،NAO ،درجه سلسیوس ،تابع انتقال ،افزایش دما ،سلسیوس ،فازهای دمایی ،تغییرات بلندمدت دمای مشهد ،میانگین دما ،شیب خط ،دمایی ،دمای سالانهء مشهد ،دمای سال ،دمایی و فازهای نوسانهای ،فازهای نوسانهای شمالی

تحلیلی آماری بر روند تغییرات دمای مشهد طی سده گذشته و رابطه آن با نوسانهای اطلس شمالی قائمی هوشنگ,عساکره حسین گرمایش زمین به دلیل اثرهای محیطی و اقتصادی ـ اجتماعی آن و نیز به جهت تاثیر آن در برنامه ریزی های خرد و کلان طی چند دهه اخیر مورد توجه محافل علمی بوده است. یکی از نتایج گرمایش مزبور، تغییر محسوس در رفتار و الگوهای فشار است. برای مثال این تغییرات روند عمومی نوسانهای اطلس شمالی (NAO) را متاثر ساخته است. نوسانهای شمالی نیز به نوبه خود، فراوانی و جهت جریانهای جوی را تعیین می کنند. در این نوشتار، سعی شده رفتار دمای مشهد (با 1065 سال طول دوره آماری) مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین برای شناخت رابطه بین تغییرات دمای مشهد و نوسانهای اطلس شمالی تلاشهایی صورت گرفته است. در این راستا از روش های آماری، مدل های ARIMA و مدل های تابع انتقال بهره گرفته شده است. دمای مشهد و نوسانهای اطلس شمالی طی دوره مورد بررسی، سه فاز را تجربه نموده اند. فازهای دمایی و فازهی نوسانهای اطلس شمالی، به لحاظ زمانی تقارن نسبی داشته اند. در طول دوره آماری، دمای سالانه در مشهد 0.003992 ±0.004495 درجه سلسیوس افزایش داشته است. نوسانهای شمالی نیز به میزان 0.00496 ± 0.001- کاهش روند داشته است . بدین ترتیب تصور می شود روند بلند مدت نوسانهای شمالی قادر به توجیه تغییرات بلندمدت دمای مشهد است. بهترین مدل ARIMA برازش یافته بر میانگین سالانه دمای مشهد، مدل (ARIMA (0,1,1 است. بر اساس مدل تابع انتقال نوسانهای شمالی به دمای مشهد، افت و خیزهای سالانه نوسانهای شمالی با وزن 0.49 بر دمای مشهد تاثیر می گذارد. مقادیر دمای 20سال آینده بر اساس مدل ARIMA و مدل تابع انتقال، برآورده شده است. بر اساس این پیش بینی، میزان افزایش دما از 0.006تا 0.0068 درجه سلسیوس به ازای هر سال برآورده گردیده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.