Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل و برآورد خشکسالی در غرب ایران

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1382 - شماره 71 علمی-پژوهشی (23 صفحه - از 151 تا 173)

کلید واژه های ماشینی : درصد از بارش نرمال ،سنندج ،میاندوآب ،بارش نرمال ،بارش نرمال به کار ،سری بارش ماهانهء ایستگاه سنندج ،ایستگاه‌های سنندج و میاندوآب ،سری زمانی ،فصلی بارش ایستگاه‌های سنندج ،بارش ایستگاه‌های سنندج ،ایستگاه‌های سنندج ،بارش ماهانهء ایستگاه سنندج ،شاخص درصد از بارش ،درصد از بارش ،بارش ایستگاه‌های منتخب ،شاخص توزیع استاندارد ،فصلی ،بارش ایستگاه ،درصد از بارش میانگین ،بارش ایستگاه‌های مورد مطالعه ،نمودار تابع خودهمبستگی بارش سنندج ،توزیع استاندارد ،بارش سنندج ،سری زمانی بارش ،فصلی بارش ایستگاه ،تغییرات فصلی بارش ،سنندج و میاندوآب ،درصد بارش نرمال ،منتخب در تحلیل خشکسالی ،تغییرات بارش

تحلیل و برآورد خشکسالی در غرب ایران ساری صراف بهروز,جامعی جاوید اقلیم و پارامترهای مربوط به آن ـ از جمله بارش، دما، رطوبت و … ـ و تغییرات احتمالی این عناصر در طول دوره زمانی نقش بسزایی در محیط زندگی انسان دارد. لذا شناخت عناصر مذکور و تغییرات مربوط از طریق به کمی در آوردن و مدل بندی آماری پارامترهای و فراسنجهای اقلیمی، امکان بهره وری بهینه از طبیعت و امکانات خدادادی آن را فراهم می سازد. در مقاله حاضر، به منظور تجزیه و تحلیل سری زمانی بارش ماهانه ایستگاههای منتخب غرب کشور و پیش بینی مقادیر آتی برای شناسایی خشکسالی، از روش ساریما استفاده شده است. برای تعیین خشکالی، دو شاخص توزیع استاندارد و درصد بارش نرمال به کار گرفته شده و در نهایت معناداری تغییرات بارش در طول دوره آماری مورد مطالعه، از طریق آزمون F بررسی گردیده است. در خاتمه خشکسالی ضعیف خشکسالی غالب بوده و بارش ایستگاه های منتخب تغییرات معناداری نداشته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.